Varför får en del dålig självkänsla? Det här tror forskarna

Artikelbild: Unsplash

Att ha dålig självkänsla kan skapa många problem i vardagen. Det kan både göra att du inte vågar testa nya saker eller lära känna nya människor – den dåliga självkänslan kan också leda till att du blir utnyttjad i nära relationer.

Varför har en del människor bättre självkänsla än andra? Familjeliv reder ut några frågetecken.

Läs också: Han vill inte ha barn – borde jag göra slut? Parterapeuten svarar

Dålig självkänsla visar sig på olika sätt

Dålig självkänsla går att förstå som att en person har dålig grundinställning till sina prestationer. En person med låg, eller dålig självkänsla, är rädd för hur andra ska uppfatta den, och är ständigt rädd för att misslyckas med saker den tar sig för.

Dålig självkänsla visar sig som:
– Rädsla för nya situationer
– Svårigheter att sätta gränser för vad andra får göra mot en
– Nedvärderande tankar om sig själv och sitt värde
– Rädsla för hur andra uppfattar en
– Rädsla för att misslyckande
– Svårigheter att ta emot beröm

Läs också: “Jag är för kär” – Parterapeuten svarar

Skillnaden på självkänsla och självförtroende

Självkänsla är ett brett begrepp som sitter mer djupt rotat än begreppet självförtroende. Självkänslan, brukar man säga, sitter mer i hjärtat – medan självförtroendet sitter i hjärnan. Rent psykologiskt sitter egentligen båda i hjärnan, men självkänslan är mer känslomässigt betingad än självförtroendet.

Det vanligaste exemplet är att du kan ha en allmänt dålig självkänsla – men när det kommer till ett ämne du är intresserad av kan du ha ett bra självförtroende.

Varför får en del så dålig självkänsla?

“Vill du ha bra självkänsla? Se till att välja dina föräldrar och miljön du växer upp i mycket noga.” – Positivepsyckology.com

Som citatet antyder, kommer en stor del av vår självkänsla faktiskt från vårt arv. Hela 50 % av vår självkänsla tycks vara en mix av gener och miljön vi växer upp i, skriver Positive Psychology. Skola, vänner, relationer och erfarenheter sätter tillsammans ihop den grund av självkänsla som du står på just nu. Exakt vad som föranleder den dåliga självkänslan, och vilka händelser som skapar dålig självkänsla, går inte exakt att peka ut.

Forskarna vet inte riktigt var självkänslan “sitter”

Trots att självkänsla, och speciellt dålig sådan, går att bevisa och se utifrån val vi gör i livet, är det svårt att exakt peka ut “var” självkänslan sitter. Forskarna är överens om att den är kognitiv och påverkar oss starkt. De är också överens om att den dåliga självkänslan bor hjärnan – men exakt var är de inte lika säkra på.

Bra självkänsla inte samma sak som narcissism

Många förknippar ofta en hög övertro på sig själv med att man är “narcissist”. Men att tro på sig själv – och att se sig själv som överlägsen andra – är två olika saker. Tvärtom, menar forskare, har en narcissist troligtvis en dålig självkänsla som är förenad med en dålig självkännedom. Att ha en hög självkänsla och stark tro på sig själv, brukar ofta resultera i att man har lättare för att glädjas åt andras framgångar. För en person med dålig självkänsla kan andras framgångar påminna en om hur dålig man själv upplever sig.

Läs mer: Blir ensambarn egoister? Här är det vetenskapliga svaret

Dålig självkänsla kan ha negativ effekt på ens relationer

En person med dålig självkänsla kan ha svårt att hantera relationer med andra människor. Det kan visa sig i form av att man lätt bli svartsjuk, misstänksam eller kanske helt enkelt inte kan lita på att den andra personen älskar en. Dålig självkänsla kan också medföra att du inte tror att du förtjänar kärlek, och att du inte heller kan se dina egna behov framför någon annan.
Hur övervinner man dålig självkänsla?

Beroende på hur djupt rotad din dåliga självkänsla är finns det olika sätt att ta itu med problemen. Det är lätt att säga att det bara är att börja uppskatta sig själv mer – för någon som lider av långvarig och dålig självkänsla är det inte alltid lätt att bara “tänka annorlunda”. Känner du att din dåliga självkänsla påverkar dig negativt i vardagen kan du söka hjälp hos vården. Det finns både kognitiv beteendeterapi (KBT) och psykoterapi.

Ta del av forumtråden: “Någon med dålig självkänsla som har övervunnit det?”