Barnfamiljer slänger mest mat: "För lite för att spara"

Småbarnsfamiljer bidrar till mest matsvinn – det visar en ny undersökning.

En ny undersökning visar att småbarnsfamiljer bidrar till mest matsvinn.
En ny undersökning visar att småbarnsfamiljer bidrar till mest matsvinn.

Familjer med barn i åldern 0-6 år slänger mest mat – det visar en ny undersökning från Too Good To Go, världens största rörelse mot matsvinn.

Mer än var tredje förälder anger att de oftast slänger mat som legat på tallriken – en mängd mat som de flesta av föräldrarna anser vara för lite för att spara.

Vill vara ett gott föredöme för sina barn

De är dock bäst när det kommer till att ha en ambition om att bidra till minskad klimatpåverkan, och uppger "att vara ett gott föredöme för sina barn” som den främsta anledningen till att de vill minska sitt matsvinn.

Men de faktorer som ligger bakom att föräldrarnas ambitioner och reella handlingar inte går hand i hand är stress och tidspress. De anser att de helt enkelt inte har tid och resurser för att prioritera matsvinn i sin vardag.

Barnfamiljer behöver enkla och tidseffektiva tips

En av fyra föräldrar tycker dessutom att det är svårt att veta vilka av de val man ställs inför i vardagen som påverkar klimatet positivt och inte.

Det som undersökningen kommer fram till är att barnfamiljer främst behöver hjälp med att hitta enkla och tidseffektiva sätt att arbeta för ett minskat matsvinn i sin vardag.