Förslaget: Höj barnbidraget med 500 kronor i månaden

Vänsterpartiet föreslår ett krispaket för hushållen med anledning av de kraftiga prisökningarna.

Vänsterpartiet föreslår bland annat att barnbidraget ska höjas med 500 kronor per månad för ensamstående föräldrar.
Vänsterpartiet föreslår bland annat att barnbidraget ska höjas med 500 kronor per månad för ensamstående föräldrar.

I paketet ingår bland annat ett särskilt tillägg i barnbidraget för ensamstående med barn, höjd grundnivå i föräldrapenningen och höjt försörjningsstöd.

500 kronor extra i barnbidrag

Ensamstående med barn föreslås få 500 kronor extra i barnbidrag per månad och barn. Förslaget rör cirka 342 000 barn och beräknas kosta två miljarder kronor per år.

Läs mer: Barnbidraget 2022 – här är alla datum och regler enkelt förklarat

Förslag om att höja grundnivån för föräldrapenning

Den nuvarande grundnivån i föräldrapenningen är 250 kronor och föreslås bli 299 kronor till en kostnad av 400 miljoner kronor per år.

Försörjningsstödet vill Vänsterpartiet höja med 1 000 kronor per månad och hushåll plus en riktad satsning till barnfamiljer med 500 kronor per månad och hushåll och 200 kronor per barn och månad.

Det beräknas ge ökade inkomster till 60 000 barnhushåll och kosta 1,7 miljarder kronor per år.

Läs mer: Så mycket kostar ditt barn – hela listan år för år

Andra förslag från V är höjd a-kassa, höjd dagersättning för asylsökande, halverade biljettpriser i kollektivtrafiken och ett högkostnadsskydd i tandvården.