Inflationen ger höjda ersättningar – så mycket höjs föräldrapenningen

De pensionärer som har det sämst ställt samt personer med sjuk- och aktivitetsersättning får mer i plånboken från årsskiftet. Flera olika ersättningar ur socialförsäkringarna, däribland CSN och föräldrapenningen, räknas med automatik upp med inflationen när prisbasbeloppet höjs.

Inflationen gör att ersättningar från flera socialförsäkringar nu höjs, däribland sjukpenning, föräldrapenning och CSN.
Inflationen gör att ersättningar från flera socialförsäkringar nu höjs, däribland sjukpenning, föräldrapenning och CSN.

Fakta: Inflationen ger höjda ersättningar

Från årsskiftet, då prisbasbeloppet höjs med 4 200 kronor på grund av inflationen, påverkas en rad ersättningar i socialförsäkringssystemet. Prisbasbeloppet för 2023 blir 52 500 kronor, det förhöjda prisbasbeloppet som används för att styra vissa pensioner blir 53 500 kronor.

Några exempel:

Sjukpenning, höjning av högsta ersättningsnivån med 89 kronor per dag

Föräldrapenning, höjning av högsta ersättningsnivån med 89 kronor per dag

Studiemedel från CSN, höjning med 1 000 kronor per månad

Garantipension, höjning med maximalt 851 kronor per månad

Garantiersättning i sjukersättning, höjning med 973 kronor per månad

Maximal inkomstrelaterad sjuk- och aktivitetsersättning höjs med 1 698 kronor per månad

Källa: Regeringen

Det handlar om det så kallade prisbasbeloppet, ett belopp som följer inflationen och som styr bland annat garantipension, sjukförsäkring, sjuk- och aktivitetsersättning och föräldraförsäkring.

– Regeringen har nu fastställt prisbasbeloppet för 2023, säger socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi på en pressträff.

Det är en rejäl höjning, prisbasbeloppet har räknats upp med 4 200 kronor jämfört med i år och ligger då på 52 500, vilket gör att bland andra garantipensionärer kan få upp till 851 kronor mer varje månad från nästa år, den som har sjukersättning kan få upp till 973 kronor mer och den maximala inkomstrelaterade sjuk- och aktivitetsersättningen höjs med 1 698 kronor.

Svår höst

Men det gäller alltså från årsskiftet. Fram tills dess får de vars ersättningar styrs av prisbasbeloppet klara sig på de nivåer som gäller nu. Matpriserna, elen och bränslepriserna rusar, och gräver hål i alla plånböcker.

– Men vi är glada att pensionerna har höjts nu i augusti, säger Ardalan Shekarabi.

Han förklarar att det högkostnadsskydd för el som är på gång måste utformas så att de pensionärerna som har det sämst ställt får del av det. Svenska Kraftnät har i uppdrag att ta fram ett förslag för hur de så kallade flaskhalsavgifterna, som Svenska Kraftnät får då el förs mellan elområden, ska fördelas. Det handlar om 90 miljarder kronor, enligt regeringen. Förslaget ska vara klart senast den 15 november.

Stöd till enskilda

I andra länder, som exempelvis Tyskland, förbereds stödpaket till enskilda för att klara inflationen.

TT: Är det något sådant på gång här i Sverige?

– Inte något annat än det vi redan gjort. Vi var tidigare än andra länder att vidta åtgärder, med högkostnadsskyddet för el och höjningen av pensioner som genomfördes i augusti, säger Ardalan Shekarabi.