ANNONS: Kry

Baby blues eller förlossningsdepression? På BVC kan du få hjälp att reda ut skillnaden

Förlossningen är överstökad och din bebis är äntligen här. Känslan av att sväva på rosa moln infinner sig inte. Istället känner du dig ledsen och nedstämd. Hur vet du om det är baby blues eller en förlossningsdepression? På BVC kan du få hjälp att reda ut vad som är skillnaden.

Många känner inte kärlek vid första ögonkastet

Det är vanligt att känna mycket känslor i samband med sitt barns födelse. Det är inte alltid kärlek vid första ögonkastet – och det är helt okej. Det är en stor omställning att bli förälder, hormonerna svallar och sömnbristen är ett faktum. Det är vanligt att känna sig nedstämd, orolig och ångestfylld. Men hur vet man när det rör sig om en förlossningsdepression och inte vanlig baby blues?

Babyblues – det går över

Efter förlossningen kan vissa känna sig upprymda och stärkta, andra nedstämda och trötta. Det vanligaste är att man känner alltihop och att det svänger fort. Ungefär två till tre dagar efter förlossningen känner många sig gråtmilda och mer känslofyllda än vanligt. Detta kallas för baby blues och beror på hormonella förändringar efter förlossningen. För de allra flesta går det över efter ett par dagar, för vissa håller det i sig lite längre.

Tecken på förlossningsdepression

Att känna sig nedstämd efter förlossningen är som sagt något som de allra flesta upplever. En förlossningsdepression däremot kännetecknas av att du känner dig nedstämd nästan varje dag i mer än två veckor. Det är vanligt att inte känna glädje och att därför drabbas av skuldkänslor. Precis som vid andra depressioner kan du känna dig orkeslös och vilja dra dig undan från familj och vänner.

Exempel på symtom vid en förlossningsdepression kan vara:

  • nedstämdhet
  • trötthet och orkeslöshet
  • svårighet att känna glädje, bland annat över barnet
  • ointresse för sådant du annars brukar tycka om att göra
  • skuldkänslor
  • ångest och oro.

Här kan du läsa mer om förlossningsdepression.

När ska man söka hjälp?

Det är viktigt att söka hjälp om du upplever en nedstämdhet som håller i sig dagligen under mer än två veckors tid. Om du misstänker att du har en förlossningsdepression eller är tveksam om det är det eller en klassisk babyblues ska du ta upp det med sjuksköterskan på BVC.

Till BVC går man ofta när barnet är nyfött och därifrån ska du kunna få den hjälp som du behöver. BVC-sjuksköterskor är utbildade och har verktyg för att upptäcka förlossningsdepressioner och de ska även kunna erbjuda samtal till den som behöver det.

Ungefär 6-8 veckor efter förlossningen ska BVC-sköterskan erbjuda dig som nybliven förälder att svara på ett formulär med frågor kring ditt psykiska mående, det formuläret kallas EPDS och är utformat för att hitta tidiga signaler och tecken på förlossningsdepression. Beroende på vad dina svar visar ska ni sedan kunna samtala kring ditt mående och BVC-sköterska ska följa upp och ha stödjande samtal om behovet finns. Om hen däremot bedömer att du som nybliven förälder behöver mer hjälp än vad hen kan ge dig ska du få en remiss skickad till psykolog, läkare på vårdcentral eller till psykiatrin.

Här kan du hitta en lista över Krys egna barnavårdscentraler som finns runt om i landet som kan hjälpa dig på din resa i föräldraskapet.

Så kan Kry hjälpa dig med din förlossningsdepression

Om du tror att du har drabbats av en förlossningsdepression ska du börja söka hjälp på BVC, vilket du kan göra på en av Krys 14 BVC:er runt om i landet. Men ibland kan det dock vara lättare att ta kontakt med en utomstående via ett digitalt möte när du är hemma i din egen miljö och bebisen sover. Hos Kry kan du få tid till ett digitalt möte med en erfaren psykolog, som kan göra en individuell bedömning baserat på dina symptom och det som framkommer under vårdmötet. Du kan därefter bli rekommenderad behandling alternativt hänvisad eller remitterad till vidare vård. Om du söker psykologhjälp är det viktigt att du har en uppföljning på din BVC.