Hela denna sida är en annons från Familjeliv

Publicerad 14 February 2020

Fotograf:

Läxor eller inte? Så här tycker svenskarna

Läxor – ett utvecklande inslag i barns skolgång, eller bara en pressande och tidskrävande börda? Åsikterna är många, och olika, vad gäller frågan om man bör avskaffa läxor i skolan. Vad tycker du? Ta del av de vanligaste argumenten här!
Läxornas vara eller icke vara har varit en hett omdebatterad fråga de senaste åren. Många lärare, politiker och föräldrar har väldigt bestämda åsikter i frågan – åt ena hållet eller det andra.

Den gemensamma åsikten är att det är viktigt att lära, men det finns både argument för och emot. Se argumenten för och emot nedanför.

Argument FÖR att läxor är bra

”Läxor är bra för lärandet!”

Det finns forskning som visar att läxor stärker elevers inlärning, framför allt då det gäller äldre barn. Eftersom läxor dessutom är en billig åtgärd jämfört med många andra metoder är de ett effektivt sätt att höja elevers resultat och maximera deras inlärning.

”Läxor lär elever ta ansvar!”

Vilket som är lärarnas vanligaste argument när de får frågan om varför de ger barnen läxor? Det gör att eleverna får lära sig att ta eget ansvar!  

”Läxor ger föräldrar inblick i skolarbetet!”

Ett annat vanligt skäl som lärare uppger som svar på frågan varför de ger barnen läxor, är att det innebär en möjlighet för vårdnadshavare att få insyn i skolans verksamhet. Genom läxorna blir du delaktig i barnets skolgång, och läxläsningen kan öppna upp för samtal om hur dagen har varit.

”Läxor förbereder barnen för högre studier!”

Om inte eleverna tränas i att planera och ta ansvar för sina studier riskerar de att få en chock om de längre fram väljer att ta klivet över till högskola eller universitet. Där är schemalagd undervisningstid på många håll snarare undantag än regel, vilket ställer krav på studenternas disciplin. Läxor i grundskola och gymnasium kan fungera som bra träning!

Argument MOT att avskaffa läxor

”Läxor har väldigt begränsad effekt på inlärningen!”

Även om det finns forskning som tyder på att läxor stärker inlärningen, så tycks effekten vara begränsad. Andra åtgärder har större påverkan på elevers resultat. Många menar också att de vanligaste formerna av läxor är för dåligt utformade för att kunna lära barnet något mer. Ofta kan det endast röra sig om att eleven ska göra klart det som inte hinns med i skolan.

”Barn är tillräckligt stressade som det är!”

Psykisk ohälsa blir tyvärr allt vanligare bland barn och ungdomar – och många drabbade uppger skolan som det tyngsta skälet. Därför anser många att läxor bör avskaffas så att pressen på barnen inte blir större än nödvändigt.

”Läxor orsakar konflikter i hemmet!”

En av de absolut vanligaste orsakerna till bråk och konflikter mellan föräldrar och barn stavas läxor. Som förälder känner man naturligtvis ansvar för sina barns skolgång, men det händer ofta att det kanaliseras på så sätt att det leder till tjat och bråk snarare än något produktivt.

”Förutsättningarna i hemmet skiljer sig åt!”

Vissa barn har studievana föräldrar med akademiska meriter, medan andra lever i hem som kanske präglas av tidsbrist, språkförbristningar eller studieovana. Som barn väljer man inte sina föräldrar heter det, och det gäller också andra faktorer som påverkar studiemiljön hemma. Genom att avskaffa läxor minskar skillnader orsakade av dessa skäl.

Bild: iStock
Textstorlek 1 2 3

Innehåll

Välkommen till Läxhjälpen

Här på Läxhjälpen hittar du tips och inspiration som underlättar när du och ditt barn ska hjälpas åt med läxor och studier inför prov.