Publicerad 8 January 2018

Fotograf:

Information om forskningsprojekt som görs på Familjelivs bloggar

Forskningen rör kvinnors upplevelser och erfarenheter av att drabbas av symptomatiskt vaginalt framfall efter en vaginal förlossning. 
Information till forskningspersonerna

I det här dokumentet kommer information om ett forskningsprojekt som görs på bloggar inom ramen för internetforumet ”Familjeliv.se”. Forskningsprojektet genomförs vid Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.

Vad är det för projekt och varför får vi information om detta?

Vaginalt framfall är ett vanligt tillstånd och innebär att vaginala väggarna försvagas, vilket resulterar i sänkning av bäckenorganen i vagina. Den huvudsakliga riskfaktorn för vaginalt framfall är en vaginal förlossning.

Tidigare studier visar att det finns en bristande kunskap vad gäller förlossningsskador och om kvinnors upplevelser och erfarenheter av att drabbas av bäckenbottenskada till följd av en vaginal förlossning. Därmed är det betydelsefullt att studera kvinnors upplevelser och erfarenheter av att drabbas av förlossningsskadan, vaginalt framfall, för att synliggöra problematiken och möjliggöra ett bättre omhändertagande för att främja kvinnors hälsa.

Vi kommer därför att studera bloggar på Familjeliv.se hemsida för att undersöka kvinnors upplevelser av besvär kopplade till vaginalt framfall efter förlossningen.

Hur går studien till?

Datainsamlingen kommer att ske retroaktivt, det vill säga vi kommer att studera blogginlägg från 30 december 2017 och ett år bakåt i tiden. Avgränsningar i urvalet kan eventuellt utökas till upp emot tre år bakåt i tiden beroende på omfånget av materialet för att möjliggöra analys.

Vi kommer bara att läsa blogginlägg som är öppna för allmänheten, där det inte krävs inlogg för att kunna läsa berättelserna.  Detta betyder att vi bara kan se nätalias som bloggare själva väljer att publicera.

Följande skyddsåtgärder kommer att genomföras i syfte att säkerställa anonymitet för varje person som skrivit inlägg: internetforumets namn kommer att uteslutas i studien; alla inlägg kommer att avidentifieras från nätalias innan analys påbörjas och  alla identifieringsuppgifter kommer att tas bort från data. Alla direkta citat kommer att översättas till engelska inför publiceringen i en vetenskaplig tidskrift, vilket gör det svårt att spåra enskilda individer via internets sökmotor.

Möjliga följder och risker med att delta i studien

Riskerna med insamlat material anses vara obefintliga eftersom information som samlas in kommer att analyseras utan personuppgifter och endast abstraheras på gruppnivå.

Hur får jag information om studiens resultat?

Studien kommer att publiceras i en vetenskaplig tidskrift samt redovisas på forskningskonferenser.

Deltagandet är frivilligt

Om du inte vill att dina blogginlägg ska ingå i forskningsprojektet behöver du inte uppge varför, men var vänlig och kontakta den ansvariga för studien (se nedan) så tar vi hänsyn till det genom att inte använda dina blogginlägg. 

Ansvariga för studien:

Maria Mirskaya, universitetsadjunkt, Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd, Box 823, 301 18  HALMSTAD, telefon 0729 773720; epost: maria.mirskaya@hh.se 

Ing-Marie Carlsson, medicine doktor, Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd, Box 823, 301 18  HALMSTAD, telefon 035 167821; epost:ing-marie.carlsson@hh.se 

Eva-Carin Lindgren, Professor, Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd, Box 823, 301 18  HALMSTAD, telefon 0733-660955; epost eva-carin.lindgren@hh.se
Textstorlek 1 2 3
Svara i tråden: Information om forskningsprojekt som görs på Familjelivs bloggar
Logga in
Bli medlem
Medlemsregistreringen är tillsvidare avstängd mellan 00:00 och 07:00. Vänligen återkom senare.

Innehåll

Innehåll

Visa kommentarer...

Innehåll

Innehåll