6 av 8 riksdagspartier vill inte att föräldrar ska få fördela föräldradagarna själva

Inför valet 2022 har Familjeliv frågat samtliga riksdagspartier om de anser att föräldrar ska få fördela föräldraledigheten som de vill, eller om det ska finnas regler för hur fördelningen ska se ut – och på sikt kanske även fördelas lika mellan föräldrarna.

Så tycker riksdagspartierna om individualiserad föräldraledighet.
Så tycker riksdagspartierna om individualiserad föräldraledighet.

Under föräldraledigheten betalar försäkringskassan ut föräldrapenning i 480 dagar. Det innebär att två föräldrar som delar på vårdnaden får 240 dagar var att fördela mellan sig.

90 dagar, eller 3 månader, är dock reserverade och kan inte ges bort till den andra parten. Det vanligaste är att mammor tar ut större delen av föräldraledigheten vilket har gjort att de 90 reserverade dagarna i folkmun kallas ”pappamånader”.

Läs mer: Här är det enda riksdagspartiet som vill höja barnbidraget

Pappor tar ut tre av tio föräldradagar

Statistik från Försäkringskassan visar att mammor tog ut cirka 70 procent av föräldradagar under 2020, medan pappor tog ut cirka 30 procent.

Enligt en rapport från Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi påverkas fördelningen av föräldradagar bland annat av pappans ålder, utbildning, inkomst och födelseland. Studier har även visat att normer utanför arbetslivet spelar in i hur föräldradagarna delas upp mellan föräldrapar.

Föräldraförsäkring

Föräldraförsäkringen består av föräldrapenning, tillfällig föräldrapenning, mammaledighet, pappaledighet och rätt till förkortad arbetstid.

Det har till exempel visat sig vara så att trots att den som har burit och fött barnet har högre inkomst än den andra parten kan denne, trots högre lön, avstå från att ta ut föräldraledighet. Men om det är tvärtom, det vill säga att den som inte burit barnet har högre lön, då är paren inte lika benägna att avstå från inkomsten till förmån för föräldraledighet.

Läs mer: Partikollen 2022: Här hittar du Familjelivs stora jämförelseguide

Sex av åtta partier säger nej till individualiserad föräldraledighet

Inför valet 2022 har Familjeliv frågat samtliga partier om de vill att familjer helt själva ska få bestämma över fördelningen av föräldraledigheten, eller om den ska vara förutbestämd för att på så sätt gynna jämställdheten.

Socialdemokraterna säger nej till individualiserad föräldraledighet

"Vi anser att föräldraförsäkringen successivt ska delas helt lika. Som ett steg på vägen bör försäkringen delas i tre lika delar. En ökad individualisering skulle vara särskilt positivt för den som arbetar i könssegregerade yrken, där det är svårare att bryta med arbetsgivarens förväntningar, liksom i grupper där kvinnor traditionellt inte förväntas förvärvsarbeta.", skriver partiet i ett mejl till Familjeliv.

Vänsterpartiet säger nej till individualiserad föräldraledighet

"Att föräldrar ska fördela ansvar för hem och barn lika är en av de mest centrala jämställdhetsfrågorna. Ett jämnare uttag av föräldraledighet skulle göra att kvinnors inkomster och hälsa ökar och att män tar större ansvar för hem och barn. Alla barn har rätt till en bra relation med båda sina föräldrar. Vänsterpartiet vill ändra lagen så att föräldrar delar lika på dagarna i föräldraförsäkringen.", skriver partiet i ett mejl till Familjeliv.

Moderaterna säger nej till individualiserad föräldraledighet

"Moderaterna har inga förslag om att ändra gällande lagstiftning. Föräldrar vill välja själva hur de ska fördela sin ledighet tillsammans med barnet, och med kunskap om vilka ekonomiska konsekvenser deras val får på livsinkomst, karriärmöjligheter och pension, anser Moderaterna att den valfriheten ska värnas. Moderaterna vill utreda vilka möjliga incitament det skulle kunna finnas för att föräldrar ska kunna vilja välja ett mer jämställt och konsoliderat uttag av föräldrapenningdagarna.", skriver partiet i ett mejl till Familjeliv.

Centerpartiet säger nej till individualiserad föräldraledighet

"Centerpartiet vill inte detaljstyra människors privatliv och förespråkar inte fler öronmärkta månader. Vill vill dock inte avskaffa de dagar som redan är reserverade för varje förälder. Vi tycker att det behövs en diskussion om hur fler män ska kunna och vilja ta ut fler föräldradagar och hur kvinnor ska kunna kombinera ett gott föräldraskap med ett gott arbetsliv, något som påverkar hela livsinkomsten och pensionen.", skriver centerpartiet i ett mejl till Familjeliv.

Liberalerna säger nej till individualiserad föräldraledighet

"Vi vill behålla dagens 90 öronmärkta dagar, medan vårdnadshavarna ska kunna fördela resten mellan sig. Det var Liberalerna som tog initiativet till riksdagsbeslutet 1994 om den första öronmärkta månaden.", skriver Liberalerna i ett mejl till Familjeliv.

Miljöpartiet säger nej till individualiserad föräldraledighet

"Att män tar ut mycket mindre föräldraledighet än kvinnor är ett problem både för jämställdheten och för barns relation till alla sina föräldrar. Vi vill öronmärka dagar så att minst en tredjedel används av vardera föräldern, medan en tredjedel ska kunna användas fritt av vårdnadshavarna eller överlåtas till en annan vuxen som är del av barnets familj.", skriver Miljöpartiet i ett mejl till Familjeliv.

Kristdemokraterna säger ja till individualiserad föräldraledighet

"Kristdemokraterna vill se en familjepolitik som främjar en uppgraderad papparoll, där det inte är kvotering av olika slag som är universallösningen på ett jämställt föräldraskap utan där hela systemet är uppbyggt på ett sätt som uppmuntrar båda föräldrarna att ta sitt ansvar – under hela föräldraskapet. Enligt en undersökning från Sifo 2018 svarar en överväldigande majoritet – 76 procent – av de tillfrågade att ”föräldrarna ska få bestämma själva” på frågan om det är föräldrarna eller riksdagen som ska besluta om hur föräldraförsäkringen ska tas ut. Vi kan bara hålla med!", skriver Kristdemokraterna i ett mejl till Familjeliv.

Sverigedemokraterna säger ja till individualiserad föräldraledighet

Sverigedemokraterna har svarat ja på frågan om föräldrar själva ska få bestämma över sin föräldraledighet, men har inte kommenterat svaret ytterligare. På partiets hemsida skriver de att de vill "avkvotera" föräldraförsäkringen, det vill säga att de tycker att föräldrar helt på egen hand ska få dela upp sin föräldrapenning.