6 timmars arbetsdag: Här är riksdagspartierna som är för

Vilka riksdagspartier vill införa en arbetsdag på sex timmar som standard, och vilka är emot förslaget? Familjeliv har låtit samtliga riksdagspartier svara på frågan om de vill införa sex timmars arbetsdag eller ej.

Vilka riksdagspartier vill införa en arbetsdag på sex timmar som standard, och vilka är emot förslaget?
Vilka riksdagspartier vill införa en arbetsdag på sex timmar som standard, och vilka är emot förslaget?

Stress, utbrändhet och arbetslöshet. Ska människor orka jobba ända till pensionen är det många som menar att en arbetsdag på sex timmar bör införas. Andra menar att det skulle vara en mycket dyr reform som inte skulle väga upp de fördelar som förespråkarna anser.

Att reducera ner den klassiska arbetsdagen från åtta till sex timmar har visat sig vara en vattendelare bland riksdagspartierna. Det framkommer i en utfrågning som Familjeliv gjort bland Sveriges riksdagspartier.

Läs även: Här är det enda riksdagspartiet som vill höja barnbidraget

Riksdagspartierna som säger NEJ till en arbetsdag på sex timmar

Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna är de riksdagspartier som inte svarar "nej" på frågan om de vill införa sex timmars arbetsdag.

Socialdemokraterna menar att man istället bör rikta fokus på frågor kring förbättrad arbetsmiljö för att fler ska kunna jobba ett helt arbetsliv med hälsan intakt.

– En allmän förkortning av normalarbetstiden genom lagstiftning skulle innebära en motsvarade lönesänkning för arbetstagarna, menar Socialdemokraterna och tillägger:

– Arbetstidens utformning bör även framöver i första hand lösas avtalsvägen.

Kristdemokraterna, som även de svarat "nej" på frågan om införandet av en arbetsdag på sex timmar, anser att en generell arbetstidsförkortning inte är lösningen – varken för den enskilde individen eller för arbetslösheten:

– Vi ser dock mycket positivt på möjligheten för enskilda människor att korta sin arbetstid. Individen ska ha möjligheter att i förhandling kunna få kortare arbetstid men det ska inte införas som en kollektiv lösning med generell lagstiftning. Man måste under olika skeden av livet kunna arbeta olika mycket.

Centerpartiet menar att ett införande av sex timmars arbetsdag inte behövs:

– Vi ser inte att det finns skäl att frångå den ordinarie arbetstiden om 40 timmar. Det svenska systemet är flexibelt. Det finns alltid en möjlighet att via förhandlingar komma överens om veckoarbetstid på en arbetsplats.

Enligt Moderaterna krävs det fler arbetande timmar – inte mindre.

– För att stärka välfärden, som till exempel förskola, fritids, skola, vård- och omsorg och hälso- och sjukvård, behöver vi fler arbetade timmar. Men vi vill inte ändra arbetstiderna, vi vill att fler än idag arbetar och att det ska löna sig bättre att arbeta. Reducerade arbetstider riskerar försämra välfärden, öka skattetrycket och leda till att färre arbetar.

Inte heller Liberalerna är för en arbetsdag på sex timmar. Däremot anser de att man på "frivillig väg" ska kunna välja om man vill jobba sex timmar om dagen.

– Vi bör ha ett arbetsliv och en arbetsmarknad som kan möta människors individuella behov i större utsträckning. Ibland väljer fack och arbetsgivare att enas om att växla en del av löneökningen mot förkortad arbetstid. Alla kollektivavtal bygger inte på 40-timmarvecka, men det är en sak som arbetsmarknadens parter ska avgöra – inte politiker, menar Liberalerna.

Utebliven kommentar från Sverigedemokraterna, därav enbart "nej" på frågan om sex timmars arbetsdag.

Se samtliga frågor och svar från Sveriges riksdagspartier här.

Vänsterpartiet och Miljöpartiet är för förslaget om sex timmars arbetsdag

Vänsterpartiet, som vill införa sex timmars arbetsdag, menar att förändringen skulle leda till en mer hållbar arbetsmarknad och bidra till ett mer jämställt samhälle:

– Vänsterpartiet vill ha ett mänskligt och rättvist samhälle där människor har reella möjligheter att utvecklas och leva berikande liv. Vi vill ha en hållbar arbetsmarknad där människor orkar jobba till pensionsåldern utan att slitas ut i förtid. Vi vill ha bättre förutsättningar för par att leva jämställt. För att uppnå detta krävs en generell arbetstidsförkortning – sex timmars arbetsdag.

Även Miljöpartiet är för en arbetsdag på sex timmar för att skapa en hälsosam balans i vardagen.

– Miljöpartiets vision är ett arbetsliv som präglas av en hälsosam balans mellan arbete och fritid. En viktig reform är att sänka arbetstiden, men också att göra det lättare att påverka både sin arbetstid och sina arbetsvillkor. Hela samhället tjänar på att människor orkar och vill arbeta fram till pensionen utan att slås ut på grund av stress eller för hårda arbetsvillkor.