Därför vill riksdagspartierna att föräldrar med hög inkomst ska få barnbidrag

Bör barnbidraget inkomstprövas och enbart ges till de familjer som är i behov av ekonomiskt stöd? Familjeliv har låtit samtliga riksdagspartier svara på vad de tycker i frågan om inkomstprövning av barnbidraget.

Bör barnbidraget inkomstprövas och enbart ges till de familjer som är i behov av ekonomiskt stöd? Familjeliv har låtit samtliga riksdagspartier svara på vad de tycker i frågan om inkomstprövning av barnbidraget.
Bör barnbidraget inkomstprövas och enbart ges till de familjer som är i behov av ekonomiskt stöd? Familjeliv har låtit samtliga riksdagspartier svara på vad de tycker i frågan om inkomstprövning av barnbidraget.

Att barnbidraget är ett allmänt bidrag innebär att alla i Sverige får ta del av det oavsett ekonomisk situation. Vissa anser dock att barnbidraget borde inkomstprövas och endast gå till de som verkligen är i behov av ekonomiskt stöd.

Vad tycker riksdagspartierna i frågan om att inkomstpröva barnbidraget?

Familjeliv har frågat samtliga partier i riksdagen för att ta reda på om de är för eller emot att barnbidraget inkomstprövas.

Läs mer: Därför vill de här partierna inte höja barnbidraget

Socialdemokraterna om inkomstprövning av barnbidraget

Socialdemokraterna vill inte att barnbidraget inkomstprövas och menar att det skulle få negativa konsekvenser:

– Ett behovsprövat bidrag skulle tappa den legitimitet som ett generellt bidrag har. Behovsprövade bidrag skulle också leda till ökade administrationskostnader.

Kristdemokraterna om inkomstprövning av barnbidraget

Även Kristdemokraterna säger "nej" till att inkomstpröva barnbidraget. Istället vill de höja en del i bostadsbidraget:

– För att särskilt stärka barnfamiljer i ekonomiskt svag ställning vill Kristdemokraterna istället att den inkomstprövade barnrelaterade delen i bostadsbidraget höjs, varav ensamstående med barn framförallt får del av satsningen.

Vänsterpartiet om inkomstprövning av barnbidraget

Vänsterpartiet vill inte att barnbidraget inkomstprövas och menar att en inkomstprövning kan leda till stigmatisering.

– Alla barn ska ges lika bra förutsättningar i livet, inte bara de barn som har föräldrar med höga inkomster. I Sverige har vi ett generellt barnbidrag, vilket har bidragit till ökad ekonomisk jämlikhet. Barnbidraget infördes för att öka barnafödandet, utjämna levnadsstandarden mellan barnlösa och barnrika hushåll samt för att minska antalet barn som levde i fattigdom.

– Barnbidraget är generellt bland annat för att ingen ska behöva ansöka om barnbidrag eftersom det kan leda till stigmatisering. Att välfärden omfattar alla är viktigt eftersom de flesta då också vill värna och bidra till den.

Centerpartiet om inkomstprövning av barnbidraget

Barnbidraget ska inte vara något man ansöker om – det menar Centerpartiet. De vill att barnbidraget ska förbli något alla får.

– Skattesystemet är progressivt vilket innebär att den som tjänar mer också betalar en större del av sin lön i skatt. Att alla oavsett inkomst behandlas lika och har samma sociala rättigheter långsiktigt garanterar viljan att bidra till den gemensamma välfärden. Vi tycker därför det är bra att barnbidraget är ett ekonomiskt stöd för alla.

Moderaterna om inkomstprövning av barnbidraget

Moderaterna säger i dagsläget "nej" till inkomstprövning av barnbidraget, men vill ändra på andra delar av barnbidraget:

– Moderaterna har inget förslag om att inkomstpröva barnbidraget. Däremot vill vi att flerbarnstillägget avskaffas från och med barn fyra.

Liberalerna om inkomstprövning av barnbidraget

Även Liberalerna anser att barnbidraget inte borde inkomstprövas.

– Att börja inkomstpröva barnbidraget skulle öka byråkratin och motverka utjämningen mellan de som har barn och de som inte har barn.

Miljöpartiet om inkomstprövning av barnbidraget

Miljöpartiet menar att barnbidraget fortsatt ska vara ett generellt bidrag:

– Vissa bidrag är viktiga att inkomstpröva, men vissa bidrag behöver vara generella. Vi tycker att barnbidraget ska fortsätta att vara det. Det visar på vikten av barnperspektivet i samhället och forskning har visat att generella system är viktiga ur flera olika perspektiv.