Därför vill de här partierna inte höja barnbidraget

Vilka riksdagspartier vill inte höja barnbidraget och varför? Familjeliv har ställt frågan om höjt barnbidrag till samtliga riksdagspartier – du hittar svaren nedan.

Vilka riksdagspartier vill inte höja barnbidraget och varför? Familjeliv har ställt frågan om höjt barnbidrag till samtliga riksdagspartier – du hittar svaren nedan.
Vilka riksdagspartier vill inte höja barnbidraget och varför? Familjeliv har ställt frågan om höjt barnbidrag till samtliga riksdagspartier – du hittar svaren nedan.

Den 1 mars 2018 höjdes barnbidraget med 200 kronor. Från att ha legat på 1050 kronor per månad är barnbidraget numera 1 250 kronor.

Höjningen var välkommen av de flesta. Många anser att bidraget borde vara ännu högre för att täcka de utgifter barn och familjelivet innebär – inte minst under rådande inflation. Samtidigt menar vissa att pengarna istället ska gå till bidrag som bostadsbidrag eller socialbidrag, eller till att förbättra förskoleverksamheter. Andra menar att barnbidraget borde inkomstprövas.

Familjeliv har pratat med samtliga riksdagspartier och ställt frågan "Höja barnbidraget – ja eller nej?". Samtliga partier fick även möjlighet att skriva en kommentar efter sitt svar.

Läs mer: Därför vill riksdagspartierna att personer med hög inkomst ska få barnbidrag

Miljöpartiet om barnbidraget – så tycker partiet

Miljöpartiet är den enda riksdagspartiet som i dagsläget vill höja barnbidraget. Anledningen är att de anser att barnbidraget "behöver öka i takt med inkomstutvecklingen i samhället för att det inte ska urholkas."

Du kan läsa mer om partiets åsikt om höjt barnbidrag här.

Sju av åtta riksdagspartier vill alltså inte att barnbidraget ska höjas. Nedan kan du läsa varför sju av åtta riksdagspartier säger "nej" till höjt barnbidrag.

Socialdemokraterna om barnbidrag – så tycker partiet

På frågan om Socialdemokraterna vill höja barnbidraget svarar partiet "nej". Istället lyfter Socialdemokraterna att bostadsbidraget genom ett extra tilläggsbidrag.

– Under juli till och med december höjs bostadsbidraget tillfälligt genom ett extra tilläggsbidrag för att skydda hushåll med svag ekonomi mot kraftiga prisuppgångar, menar Socialdemokraterna och tillägger:

– Tilläggsbidraget kommer att motsvara 25 procent av det preliminära bostadsbidraget och kommer som mest att lämnas med 1 325 kronor per månad.

Kristdemokraterna om barnbidrag – så tycker partiet

Kristdemokraterna vill inte se att barnbidraget höjs. Istället vill de förstärka barnfamiljers ekonomi en skattesänkning.

– Vi vill istället förstärka barnfamiljers ekonomi genom en riktad skattesänkning till föräldrar med barn från 0–18 år. Föräldrar får därmed behålla en större del av sin intjänade inkomst, samtidigt som arbetslinjen stärks.

Vänsterpartiet om barnbidrag – så tycker partiet

Vänsterpartiet, som var ett av de partier som stod bakom att barnbidraget höjdes med 200 kronor 2018, säger idag "nej" till höjt barnbidrag.

– Vi har också sett till att flerbarnstillägget för det tredje barnet höjts med 126 kronor per månad. Barnfamiljer, särskilt de med många barn, utgör en ganska stor andel av de hushåll som har låg ekonomisk standard. Höjningen är ett sätt att ge dessa familjer förbättrade ekonomiska förutsättningar och skapa en ekonomi som funkar för alla, inte bara de rikaste, menar Vänsterpartiet och tillägger:

– Vi har i nuläget inga förslag på ytterligare höjningar av barnbidraget.

Sverigedemokraterna om barnbidrag – så tycker partiet

Sverigedemokraterna har inte lämnat någon kommentar på frågan om höjt barnbidrag, utan svarar enbart ett tydligt "nej". Partiet har tidigare år lämnat in en motion säger att de vill slopa en del av barnbidraget, nämligen flerbarnstillägget.

– Jag skulle vilja kalla det en integrationsreform och en jämställdhetsreform", sa SD:s ekonomiskpolitiske talesperson Oscar Sjöstedt om motionen till TT i fjol.

Centerpartiet om barnbidrag – så tycker partiet

Inte heller Centerpartiet har några tankar om höjt barnbidrag på agendan.

– Vi har inga förslag om förändrade nivåer för barnbidraget för närvarande, menar partiet.

Moderaterna om barnbidrag – så tycker partiet

Moderaterna vill stärka barnfamiljers ekonomi, men inte genom höjt barnbidrag:

– Vi vill stärka barnfamiljernas ekonomi, men snarare genom sänkta skatter på arbete och sänkta drivmedelsskatter, vilket särskilt gynnar barnfamiljer.

Liberalerna om barnbidrag – så tycker partiet

Liberalerna säger "nej" till höjt barnbidraget och menar att det redan är på en rimlig nivå – istället bör man fokusera på andra områden:

– Det är bra att Sverige har ett högt barnbidrag. Vi har inte lagt några förslag om att höja det ytterligare, utan arbetar på andra sätt för att se till att familjer får mer pengar kvar i plånboken.

Läs mer: Partikollen 2022: Här hittar du Familjelivs stora jämförelseguide