Fler kärnkraftverk i Sverige – ja eller nej? Så tycker riksdagspartierna

För eller emot fler kärnkraftverk i Sverige? Det är en av frågorna som Familjeliv ställt till samtliga riksdagspartier. Se vad varje enskilt rikdsagsparti svarar här.

För eller emot fler kärnkraftverk i Sverige? Det är en av frågorna som Familjeliv ställt till samtliga riksdagspartier. Se varje enskilt riskdagspartis svar nedan.
För eller emot fler kärnkraftverk i Sverige? Det är en av frågorna som Familjeliv ställt till samtliga riksdagspartier. Se varje enskilt riskdagspartis svar nedan.

Energikrisen har varit tydlig i Sverige under det senaste vinterhalvåret. Dessutom har kriget i Ukraina lett till ökade drivmedelspriser i hela Europa. Hur elförsörjningen i Sveriges hushåll och industrier ska se ut är en stor fråga för många, inte minst när det handlar om dess miljöpåverkan och de olyckor kärnkraft kan resultera i.

Så vad tycker Sveriges riksdagspartier i frågan? Det är en av frågorna som Familjeliv ställt till samtliga riksdagspartier.

Riksdagspartierna som säger "ja" i frågan om fler kärnkraftverk i Sverige

  • Socialdemokraterna står bakom riksdagens mål om 100 procent förnybar elproduktion år 2040, men det är inget förbud mot ny kärnkraft. Det står kärnkraftsbolag fritt att bygga nya reaktorer och det är kärnkraftsbolagen som själva får ta besluten om drift och investeringar i kärnkraften.
  • Kristdemokraterna vill att Sveriges riksdag ska ändra målet om att all energi ska vara ”förnybar” år 2040 till att all energi ska vara ”fossilfri”. Detta för att tydligt signalera att kärnkraften inte bara är en till nöds tåld tillfällig lösning utan ska ses som en viktig pusselbit i energimixen. Ändra lagstiftningen så att det är möjligt att bygga flera små modulära reaktorer (SMR) på olika platser.

  • Sverigedemokraterna menar att om elektrifieringen av exempelvis transportsektorn ska lyckas kan inte elpriserna riskera att öka kraftigt ˗ upp emot 3–5 kr per kWh varje vinter ˗ så att staten tvingas betala ut elbidrag. Hela Sverige behöver el under årets alla timmar ˗ till rimliga priser. För detta behövs mer planerbar elproduktion och i praktiken innebär det mer kärnkraft.
  • Moderaterna vill värna våra befintliga kärnkraftverk och att fler kärnkraftverk ska kunna öppna i Sverige. Det är avgörande för att vi både ska kunna sänka elpriserna men också klara den ökade elektrifieringen som kommer ske fram till 2045. För att klara detta vill Moderaterna bland annat att Sverige ska ha ett energipolitiskt mål om 100 procent fossilfri el och ta bort förbudet att man bara får ha maximalt tio reaktorer i drift i Sverige. De vill utveckla en färdplan för nästa generations kärnkraft och skapa förutsättningar för att Vattenfall ska utveckla teknologi för SMR (små modulära reaktorer) i Sverige och att Sverige ska ha minst en forskningsreaktor under kommande mandatperiod.
  • Liberalerna menar att för att klara klimatomställningen behövs ren energi, och behovet av el kommer bara att öka. Därför behöver vi använda alla fossilfria energislag, både förnybart och kärnkraft. Under många år har energipolitiken gått ut på att avveckla fungerande kärnkraft och förbjuda byggandet av nya reaktorer. De hindren måste enligt Liberalerna tas bort.

Läs mer: Här är det enda riksdagspartiet som vill höja barnbidraget

Riksdagspartierna som säger "nej" i frågan om fler kärnkraftverk i Sverige

  • Vänsterpartiet anser att kärnkraft inte bara är en osäker energikälla, den är också dyr och försvårar omställningen till en förnybar energiproduktion. De vill se en avveckling av kärnkraften så fort som möjligt.
  • Centerpartiet anser att kärnkraften kommer att spela roll för svensk elförsörjning även i framtiden. Centerpartiets linje har sedan 2009 och framåt varit att kärnkraften får växa på egna meriter. Med tanke på hur lång tid det tar att bygga ny kärnkraft kan inte nya reaktorer på kort sikt ersätta fossil energi från Ryssland. Det går inte heller att återstarta nedlagda reaktorer. Men däremot är det möjligt att producera mer el i de reaktorer som redan är igång i Sverige. Dock är det så att det som snabbt kan skalas upp storskaligt är förnybar energiproduktion. Partiet presenterade i april en färdplan för att fördubblad energiproduktion i Sverige. Där ingår förutom att höja effekten från befintliga reaktorer krav på att regeringen ska blixtinkalla riksdagspartierna till nya energisamtal.
  • Miljöpartiet anser att kärnkraft kommer inte kunna leverera el till Sveriges hushåll, företag och industrier innan 2040. Den kräver dessutom gigantiska statliga subventioner och producerar flera gånger dyrare el än vindkraften. Dessutom vill ingen aktör idag bygga ny kärnkraft i Sverige, trots att det är tillåtet, menar Miljöpartiet.

Du hittar fler frågor och svar från Sveriges riksdagspartier här: Partikollen 2022.