Kan det bli ransonering på bensin i Sverige?

– Privatbilar kan få köra varannan dag beroende på vilket registreringsnummer man har. Hastigheterna kan sänkas för att spara, säger en expert till Aftonbladet.

Kan det bli aktuellt med ranson på bensin i Sverige? Experten svarar
Kan det bli aktuellt med ranson på bensin i Sverige? Experten svarar

Kriget i Ukraina har bland annat gjort att matpriserna i Sverige har ökat och kommer fortsätta öka. Även bensinpriserna skjuter i höjden till följd av Putins invasion av Ukraina. Regeringen har bland annat lyft möjligheten till ett stödpaket för att kompensera de skyhöga drivmedelspriserna som framför allt drabbar folk som är beroende av sina bilar för att ta sig till och från jobbet.

Nu varnar en expert som Aftonbladet intervjuat, för att det kan bli aktuellt med ranson på bensin och diesel, till följd av kriget i Ukraina. Oljemarknaden är redan i ett begynnande krisskede – USA har stoppat all import av rysk olja och nu ökar trycket på att även EU ska införa liknande sanktioner. Efterfrågan på olja som inte är "ryskmärkt" ökar stadigt, dag för dag.

Energialanytikern Samuel Ciszuk gör bedömningen att det är svårt för EU att helt strypa den ryska oljan. EU:s raffinaderier är nämligen byggda för att fungera optimalt med en blandning av rysk Uralolja och Nordsjöolja. Han menar att det skulle bli svårt att bygga om raffinaderierna på kort sikt, och på lång sikt vill EU bli fossilfritt.

Strypa rysk olja från EU:s sida blir alltså förmodligen inte aktuellt, men däremot kommer EU helt enkelt minska sin import och sina inköp.

Priserna ökar – "Vi måste ställa in oss på långvarigt höga priser"

Vi måste ställa in oss på långvarigt höga priser menar Ciszuk i artikeln i Aftonbladet. Om Ryssland svarar på sanktionerna med att strypa gasleveranserna till Europa kan situationen eskalera.

– Det blir en total breakdown där Ryssland stängs ute från oljemarknaden. Då hamnar man i en demand destruction. Det börjar gå ultrasnabbt och vi kastas in i en kris, säger Samuel Ciszuk till Aftonbladet.

Så skulle ransoneringen kunna se ut enligt expertens scenario

Höga priser

Ett sätt att få folk att köra mindre bil och förbruka mindre drivmedel är helt enkelt att öka priserna på bensin så det blir dyrt att köra mycket. Detta, menar experten, kommer leda till att budfirmor också lägger ner och det kommer ske en kris på leveransmarknaden.

Köra varannan dag

Ett annat sätt är att ransoneringen gäller hur ofta man får köra sin bil.

– Till exempel att privatbilar bara får köra varannan dag, beroende på sista siffran i registreringsnumret. Jämna och udda siffror får köra varannan dag, säger Ciszuk till Aftonbladet.

Energimyndigheten: "Låg risk"

Energimyndigheten kommenterar artikeln i Aftonbladet och säger att det idag är låg risk för att man skulle införa ett ransoneringssystem på drivmedel i Sverige.