Är din familj sund eller dysfunktionell? – 5 avgörande faktorer

Lever du i en sund familj eller en dysfunktionell familj? Här är fem faktorer som är avgörande för att bedöma det.

Är din familj sund eller dysfunktionell?
Är din familj sund eller dysfunktionell?

Enligt psykoterapeuten och författaren Kaytee Gillis, finns det några viktiga faktorer som avgör om en familj är sund eller inte, något som Aftonbladet också har skrivit om. Här är dem:

1. Respekt och empati

I sunda familjer respekterar man varandras fysiska och psykiska gränser och stödjer varandras privatliv, medan i dysfunktionella familjer finns rädsla, osäkerhet, hot och våld.

2. Rätten att ha en åsikt

Medlemmar i en sund familj får uttrycka sina åsikter respektfullt och lär sig ta egna beslut, medan i en dysfunktionell familj är avvikande åsikter undertryckta, vilket leder till osäkerhet och brist på beslutsförmåga.

3. Rättvisa regler och förväntningar

Sunda familjer har rättvisa, konsekventa regler anpassade efter ålder, medan dysfunktionella familjer har inkonsekventa eller orättvisa regler som skapar kaos och förvirring.

4. Tillgodoser allas behov

I sunda familjer tar man hand om varandras emotionella och fysiska behov, medan i dysfunktionella familjer är det vanligt att familjemedlemmar lever isolerat från varandra och barnen tar på sig orimligt mycket ansvar.

5. Trygg familjemiljö

Sunda familjer erbjuder en trygg miljö där misstag tillåts och kärlek är ovillkorlig, medan i dysfunktionella familjer är rädsla, hot, fysiskt och psykiskt våld vanligt, och misstag används för skambeläggande och bestraffning.

Läs mer: Därför har du medelålderskris – och så hanterar du den

Läs mer: