Därför har du medelålderskris – och så hanterar du den

Undrar du om din partner har fått en medelålderskris? Eller vill du själv ha strategier för att hantera din egna? Då har du kommit rätt. Här är allt om medelålderskrisen. 

Stressed people.
Känner du igen dig i något i artikeln?

Vad är en medelålderskris? 

En medelålderskris är en kris som involverar identitet och självförtroende, vanligtvis inträffande under medelåldern. Denna period kan vara i flera år och kännetecknas ofta av oförutsägbara eller konstiga beteenden. Orsaken till en medelålderskris är ofta händelser som påminner personen om åldrande, dödlighet eller potentiella brister i deras liv.

Tecken på medelålderskris

Enligt Modern Family Counseling kan kännetecken vara köp av dyra bilar, att gå på musikfestivaler med yngre människor, sent nattliv, och en känsla av frånkoppling från familjen.

Hantera en partner i medelålderkris 

Att hantera en partners medelålderskris kan vara en utmaning. Det kan kännas personligt, och leda till känslor av förvirring och ensamhet. Viktigt är att acceptera och bearbeta sina egna känslor, samtidigt som man håller sig fokuserad på egna mål. Under denna period kan det vara lockande att "fixa" partnern, men ofta handlar det om att partnern behöver tid att bearbeta sina egna känslor.

Ny forskning om medelålderskris 

Enligt en studie från University of Warwick är individer i 40- och 50-årsåldern mer benägna att uppleva klinisk depression, bli alkoholberoende och ha sömnproblem, trots att de ofta befinner sig i sina högsta inkomstår och inte ännu upplevt betydande sjukdom eller funktionsnedsättning. Forskningen, som omfattar data från cirka 500 000 individer i utvecklade länder, visar att människor i denna åldersgrupp är dubbelt så benägna att lida av depression jämfört med de under 25 år eller över 65 år.

Koppling till primater 

Intressant nog visar data från studien att liknande toppar i åldersrelaterad stress och olycka observeras hos våra biologiska kusiner, schimpanser och orangutanger, vilket antyder att medelålderskriser kan vara ett biologiskt fenomen snarare än enbart ett resultat av samhällstryck.

Strategier för att hantera en medelålderskris

  1. Acceptera förändring: Att acceptera och anpassa sig till livsförändringar är viktigt för att hitta tillfredsställelse under medelåldern.

  2. Hitta mening: Engagera dig i nya aktiviteter, återuppta gamla intressen och delta i samhällsaktiviteter för att skapa mening och syfte i livet.

  3. Prioritera dig själv: Ägna tid åt att utveckla och upprätthålla hälsosamma vanor som motion, balanserad kost och tillräckligt med sömn.

  4. Anpassa din syn på medelåldern: Genom att visa tacksamhet och uppskatta det du gör kan du förändra din syn på medelåldern och se fler positiva aspekter.

Genom att förstå dessa aspekter och använda dessa strategier kan individer hantera utmaningarna under denna fas av livet mer effektivt.

Läs mer: