Familj

Ditt kinesiska djurtecken är Draken

Drake
Drake

Draken sätter höga mål, och tar utmaningar som verkar ouppnåeliga för andra människor. Du är målmedveten, egenrådig och fast bestämd på det du gör, och flyttar berg om nödvändigt för att komma dit du har bestämt.

Dessvärre har du lätt för att köra ditt egen lopp, och kan vara egenrådig och auktoritär. Andra kan nog uppfatta dig som lite för tuff och inte tillräckligt samarbetsvillig.

Du värderar livets många små glädjekällor, men du är också mycket upptagen av status och tycker om makt. Du är bra på att tjäna pengar, du tar väl hand om dina ägodelar och ökar din förmögenhet när det är möjligt.

En del drakar är mindre handelskraftiga och kan uppfattas som drömmare, där de stora målen aldrig blir förverkligade. Kanske är drömmarna opraktiska och omöjliga att genomföra men likväl dagdrömmer du om att genomföra dem. Du kan uppfattas som något excentrisk och en som snackar mycket men gör mindre.

Bästa partnermatchning:

Vilket djurtecken passar Draken bäst med?

Dela:

Hitta flera kinesiska djurtecken:

Vilka djurtecken är dina vänner och familj?