Därför behöver barnen mor- och farföräldrar

Mor- och farföräldrar ger barnen fler och andra erfarenheter.

STÄLLER ALLTID UPP: Morfar Steinar och Mormor Gunn har alltid en ledig famn till Ask och tvillingarna Nora och Tale. Foto: Privat
STÄLLER ALLTID UPP: Morfar Steinar och Mormor Gunn har alltid en ledig famn till Ask och tvillingarna Nora och Tale. Foto: Privat

– Jag tror inte barnen har ont av att se att saker kan göras lite annorlunda än hemma, säger Merete Holmsen.

Hon är rådgivare vid Moss Familjeteam och har skrivit boken «Barnbarnen kommer – hur skapa och bevara ett bra förhållande till barnbarnen».

Bidrar till fler erfarenheter

Holmsen är övertygad om att dagens mor- och farföräldrar har mycket att ge och lära sina barnbarn.

Hon preciserar att mor- och farföräldrar alltid bör resperktera de överordnade reglerna som föräldrarna har satt, men hon tror att barn växer genom att vara tillsammans med vuxna som kan ha andra gränser och regler än det de är vana vid hemmifrån.

– Att mor- och farföräldrar gör andra saker än det föräldrarna gör, kan bidra till att barnen får större och fler erfarenheter, säger hon.

Stärker familjebanden

Hon tycker också att mor- och farföräldrar har en viktig roll när det gäller att stärka familjebanden.

– Mor- och farföräldrar kan bland annat berätta en del från när de själva var små och berätta historier om när barnens föräldrar var barn. Det bidrar till att stärka familjebanden och skapa en helhet i barnbarnens liv, säger hon.

Har ett nära förhållande

Gunn Eilertsen (59) och Steinar Nordlund (60) är mor- och farföräldrar till fyra pojkar och två flickor i åldern fyra månader till åtta år.

Genom att prioritera tid tillsammans med sina barnbarn har de skapat ett nära och förtroligt förhållande till allihopa.

– Vi kan prata om allt möjligt och vi tycker om att ge dom av vår tid. Vi har livserfarenhet som vi kan använda i samvaron med barnbarnen, berättar dom.

– Jag tycker det roligaste är när mormor kommer på alla mina tävlingar, och när "Moffa" kommer hem och hejjar på mig under turneringen, Noah 8 år.

Träffas nästan dagligen

Att mor- och farföräldrar är väldigt viktiga för resten av familjen är det ingen tvivel om. Dottern Ine Eilertsen Nordlund (28) är mamma till Ask (3) och tvillingflickorna Nora och Tale (4 mån). Hon berättar att föräldrarna ställer upp för henne och hennes två syskon nästan dagligen.

– De hämtar ofta ungarna och lagar middag till dom. De skjutsar till fotbollsträning med de två största och är med på fotbollsturneringar. Under en vecka är nog ungarna tillsammans med sina morföräldrar tre-fyra gånger, berättar hon.

– Det är viktigt för våra barn att de får växa upp med morföräldrarna som åtar sig en annan roll än vi föräldrar, tillägger hon.

– Det roligaste är när Moffa läser i min bok, Emil, och så drog dom ut tanden för Lina, Ask 3 år.

Populär mormor

Mormor Gunn är pojkarnas stora hjälte. Hon tar ofta med dom ut i skogen, gör pinn-flöjtar, arrangerar fotbollstävling i trädgården, läser böcker och leker med bilar. Dessutom jobbar hon i förskolan där alla fyra har gått.

Barnen tycker det bästa med mormor är att hon är trygg och snäll, med en skön famn, massa kärlek och goda kramar.

Fast söndagsmiddag

I en hektisk vardag sätter alla i familjen extra värde på söndagarna. Då samlas de till middag hemma hos Gunn och Steinar, som med glädje står i köket och serverar mat till allihop.

– Lyckan i vårt liv är att vara en sammansvetsad familj som har tid för varandra, säger Gunn. – Vi älskar att se glädjen i ögonen på barnbarnen när vi träffas och ska vara tillsammans.

Blir trygga med andra vuxna

Familjerådgivare Merete Holmsen anser att om barnen får vara tillsammans med mor- och farföräldrar kan det göra barnen tryggare med andra vuxna.

– När barnen blir större och till exempel ska sova borta för första gången, kan det vara smart att göra det hos mor- och farföräldrar. Det kan upplevas som tryggare för barnen, säger hon.

LÄS OCKSÅ: När pappa inte finns där

– Låt barnen få vara ensamma med mor- och farföräldrar

För att kunna skapa ett bra förhållande mellan mor- och farföräldrar och barnbarn, anser Holmsen att det är viktigt att de får tillbringa tid ensamma tillsammans.

– Min erfarenhet är att jag kommer närmare barnen när jag är tillsammans med dom utan föräldrarna. Barnen kan också bli trevligare att ha att göra med, säger hon med ett leende.

– När vi är ensamma med barnen får vi en mer central roll. Om föräldrarna är där och barnen till exempel slår sig, går de oftast till föräldrarna. När vi är ensamma med barnen, får vi lov att vara den som tröstar.

LÄS OCKSÅ: Klart att du kan säga detta till barnet!

Resurs för småbarnsfamiljerna

NOVA forskarna Katharina Herlofson och Gunhild O. Hagestad har genom den norska studien av livslopp, åldrande och generation (NorLAG) bland annat sett på förhållandet mellan generationerna.

Här kom det fram att dagens mor- och farföräldrar är en väldigt viktig resurs för småbarnsfamiljerna.

– Många har mor- och farföräldrar tillgängliga som hemvärn som ställer upp vid behov. I undersökningen uppgav till exempel runt femtio procent att de får hjälp från egna föräldrar till barnpassning. Om vi plussar på pass från svärföräldrar, kan det lugnt sägas att mer än hälften av småbarnsfamiljerna får hjälp från mor- och farföräldrar, säger Katharina Herlofson.

Stötta men inte uppfostra

Hon pekar på att det också finns faktorer som tyder på att mor- och farföräldrar idag har mer tid till barnbarnen än tidigare generationer. Dagens äldre lever längre, de har bättre hälsa när barnbarnen är små och de har färre barnbarn att fördela sin tid och sina resurser på än vad som var fallet tidigare.

– Men det är stor enighet om att mor- och farföräldrar inte ska ha rollen som uppfostrare. De fungerar mer som en stöttepelare som kliver in vid behov.

– Runt två tredjedelar av mor- och farföräldrar med barnbarn under 12 år, uppgav att de tar hand om barnbarnen minst en gång i månaden, berättar hon.

LÄS OCKSÅ: Minfältet mor- och farföräldrar bör undvika!

Viktiga för varandra

Intervjuerna som gjordes med barnbarn visade att de såg på mor- och farföräldrarna som vuxna människor som har tid, omtanke och intresse för dom.

– Vi intervjuade barn i åldern 10-12 år och många av dom uttryckte att de kände sig värdesatta av mor- och farföräldrarna och att de fick tröst av dom när de behövde. Vi frågade också om vad de gjorde tillsammans med sina mor- och farföräldrar. Nästan alla sa att de hade lärt sig praktiska saker som till exempel bakning, att snickra och sticka.

– Ungefär en tredjedel berättade att de fick hjälp med läxor. Runt tjugo procent hade också varit på semester med mor- och farföräldrar utan att föräldrarna varit med, berättar hon.

Herlofson tycker att man i detta sammanhang inte heller ska glömma hur viktiga barnbarnen är för mor- och farföräldrarna.

– Lärande går åt båda håll. I undersökningen kom det fram att över fyrtio procent av barnan hjälpte mor- och farföräldrar med pc och mobil. För många mor- och farföräldrar är barnbarnen ett viktigt stöd för att hänga med i den digitala utvecklingen, säger hon.

Tio råd till föräldrar

  1. Kom ihåg att det är ni som har huvudansvaret för kontakten mellan mor- och farföräldrar och barnbarnen.
  2. Visa tillit för mor- och farföräldrarna, och lita på att de vill barnen det allra bästa.
  3. Ge barnen orsak till att vara hos sina mor- och farföräldrar om de själva och mor- och farföräldrarna vill det.
  4. Kritisera inte mor- och farföräldrarna i barnens närvaro.
  5. Be om råd och hjälp när ni behöver det.
  6. Acceptera att mor- och farföräldrarna har sina egna behov och inte längre har samma ork som tidigare.
  7. Säg ifrån om mor- och farföräldrarna blandar sig in i barnuppfostran på ett orätt sätt.
  8. Respektera att hemma hos mor- och farföräldrar är det deras regler som gäller.
  9. Prata med mor- och farföräldrarna om vad som kan vara förnuftiga presenter till barnen.
  10. Vid separation - se till att barnens kontakt med mor- och farföräldrar inte bryts.

Hämtat från Besteforeldre.no