Studie visar - kvinnor mest nöjda med distansarbete

En studie gjord av Lunds universitet visar att fler kvinnor än män är nöjda med att jobba hemifrån. Dessutom visade studien att ju äldre en person är, desto bättre trivs hen med distansarbete.

Studie visar att kvinnor trivs med distansarbete.
Studie visar att kvinnor trivs med distansarbete.

Lena Winslott Hiselius och Peter Arnfalk, båda lärare och forskare vid Internationella miljöinstitutet vid Lunds universitet, har genomfört en studie med utgångspunkt i hur vi påverkas av distansarbete.

För att få klarhet i detta fick anställda vid myndigheter, universitet och företag svara på enkätfrågor.

Kvinnor tar mer ansvar

Resultatet av de 1105 enkätsvar som kom in pekar på att kvinnor är mer positiva till hemmajobb än män, vilket Lena Winslott Hiselius tror bland annat kan bero på att kvinnor tar mer ansvar i större utsträckning:

– En förklaring kan vara att det blir lättare att få ihop livspusslet som kvinnor traditionellt tar större ansvar för om man jobbar hemma.

Ju äldre desto mer hemmakär

Hon berättar också att ju äldre personen i fråga är, desto fler fördelar ser hen med distansarbete:

– De som är äldre löper större risk att bli allvarligt sjuka och uppskattar därför att slippa pendla. Som senior är man också mer självgående och behöver kanske inte alltid ha kollegor runt sig.

Vill du läsa mer om studien kan du göra det här!