Vaccin mot covid-19 kan bli aktuellt för barn mellan 5-11 år

Nu utreds ett covid-19-vaccin som kan komma att bli aktuellt för barn mellan 5-11 år, meddelar läkemedelsföretagen Pfizer och Biontech i ett pressmeddelande.

Nu utvärderas ett vaccin som kan bli aktuellt för barn mellan 5-11 år.
Nu utvärderas ett vaccin som kan bli aktuellt för barn mellan 5-11 år.

Nu granskar EU:s läkemedelsmyndighet, EMA, en ansökan om ett covid-19-vaccin från läkemedelsföretagen Pfizer och Biontech, som kan bli aktuellt för barn mellan 5-11 år, skriver Läkemedelsvärlden.

Idag är rådet från Folkhälsomyndigheten att barn från 12 år och äldre ska vaccineras i Sverige, vilket kan komma att ändras om det aktuella vaccinet godkänns av EU.

Vaccin för barn mellan 5-11 år

Studien gick ut på att barn mellan 5-11 år fick “barnanpassade” doser av vaccinet, två gånger med tre veckors mellanrum. En månad efter att vaccindoserna getts hade barnen fått så pass mycket antikroppar mot covid-19 att det kunde jämföras med antikroppar hos personer mellan 16-25 år som fått tre gånger så höga doser, skriver Pfizer-Biontech i ett pressmeddelande, och tillägger att att biverkningarna bland barnen var få.

Nu har läkemedelsföretagen i fråga som mål att ansöka om godkännande även utanför EU.