Vad är spädbarnsbotulism? Vi reder ut orsaker och symtom

Spädbarnsbotulism är en ovanlig, men livsfarlig sjukdom. Här kan du ta del av orsaker och symtom.

Spädbarnsbotulism – vi reder ut orsaker och symtom.
Spädbarnsbotulism – vi reder ut orsaker och symtom.

Vad orsakar spädbarnsbotulism?

Spädbarnsbotulism är en infektion där bakterier koloniserar barnets tarm. Infektionen drabbar i princip bara barn upp till ett års ålder, och som oftast när barnet är under sex månader eftersom de inte hunnit utveckla sin egen tarmflora tillräckligt mycket.

Läs även: "Natalies son insjuknade i spädbarnsbotulism: "Jag valde vaggsång till hans begravning"

Hur smittar spädbarnsbotulism?

Spädbarnsbotulism smittar inte från person till person, utan kommer ursprungligen av bakterier eller sporer – i de flesta fall genom att man ätit honung eller exponerats för jord vars bakterier satt sig på tarmen och utvecklat det kraftiga nervgiftet, botulinumtoxin. Därav de strikta uppmaningarna från BVC om att inte ge honung till barn under ett år.

Symtom på spädbarnsbotulism

När bakterierna tar sig an tarmen bildas botulinumtoxin, ett nervgift som orsakar muskelförlamning.

Symtom på spädbarnsbotulism kan vara:

  • illamående
  • kräkningar
  • tal- och sväljsvårigheter
  • synrubbningar
  • muskelsvaghet
  • andningssvårigheter

Tiden för insjuknandet sägs kunna variera mellan sex till 36 timmar, men ibland dröjer det längre än så.

Förgiftningen kräver omedelbar vård och om man har misstanke om att någon drabbats av spädbarnsbotulism bör man kontakta läkare genast.

Källa: Livsmedelsverket, Folkhälsomyndigheten