Är det sant att storasyskon oftare blir chefer? Vi har svaret

Artikelbild: Unsplash

Smarta storasyskon, diplomatiska mellanbarn och upproriska småsyskon. Föreställningarna om hur du blir som person om du är äldst eller yngst i din syskonskara är många. Men stämmer de verkligen? Familjeliv har tagit del av rapporten “Född till chef? Syskonordningens betydelse för personlighet och yrkesval” – och där finns svidande många fördomar om syskonskaran bekräftade.

Läs också: Betydligt viktigare för singlar att göra karriär visar rapport

Småsyskon får minst uppmärksamhet

För storebror eller storasyster kan det ibland verka som att minstingen får all uppmärksamhet. Dessutom verkar ju småsyskonen alltid komma undan med allting, eller hur? Ja, om ska sanningen fram så pekar forskningen på att daltandet med småsyskonen faktiskt stämmer – föräldrar är mer tillåtande mot de yngre. Men att minstingen får mest uppmärksamhet stämmer inte alls. Tvärtom är daltandet faktiskt en konsekvens av att man ägnar mindre uppmärksamhet åt småsyskonet, vilket leder till att den yngsta i syskonskaran tittar mer på TV än vad storasyskonen fått göra i samma ålder.

Denna tillåtande, lite slappare attityd, har sina nackdelar: småsyskonen får i genomsnitt mindre läxhjälp och läser betydligt färre böcker än sina storasyskon.

Mer gynnsamt att vara född först

Forskningen visar att din sociala förmåga successivt försämras ju längre ner i syskonskaran du är född. Storasyskon verkar i högre grad vara socialt mogna och stabila, medan småsyskonen får kämpa mer för sin sociala framgång. Storasyskonen verkar också i högre grad vara stresståligare än de lite yvigare småsyskonen.

Som storasyskon har du också statistiskt sett enklare att bli chef – ja, faktiskt att få jobb över huvud taget. Småsyskon har generellt sett fler motgångar i arbetslivet, men blir å andra sidan oftare egenföretagare. Kanske tvingas de helt enkelt gå sin egen väg?

Småsyskon jobbar oftare med kreativa yrken

Inte nog med att småsyskonen verkar mer benägna att driva egna företag – deras personligheter blir ofta mer kreativa än storasyskonens. En tröst för dig som är född yngst är alltså att du förmodligen har lättare att lyckas inom kreativa yrken, när lyckan väl är nådd för dig. Småsyskon är enligt forskningsrapporten mer riskbenägna och innovativa.

Lillebror till två äldre bröder? Aj aj aj...

För dig som är född till en familj med två äldre bröder verkar de negativa effekterna av att vara småsyskon bli dubbelt så stor än för dig som har två storasystrar. Det gäller alla aspekter förutom det där om att småsyskon lyckas bättre i kreativa yrken. Är du lillebror åt två äldre bröder är alltså chanserna för dig att lyckas inom kreativa yrken större!

Varför blir syskon så olika?

Forskarna bakom studien diskuterar vad som kan ligga bakom den statistiska skillnaden mellan syskonens prestationer i arbetslivet. Man kommer bland annat fram till att miljön vi föds in till ser olika ut för syskonen – så pass olika att det påverkar våra personligheter.

Det verkar också som att föräldrarnas engagemang gentemot barnen avtar med åldrarna, där de yngsta alltså är de som drar nitlotten. Föräldrar blir helt enkelt mer tillåtande mot småsyskonen, som kommer undan med mer skärmtid än storasyskonen. Det här leder till att bildningsgraden av det du får lära dig hemma är mindre hos småsyskonen än hos storasyskonen.

Har du fullt sjå med syskon som tjafsar där hemma? In och diskutera syskonbråk med andra föräldrar i vårt forum!