Dagens unga – "Generation Z" – vill göra sina föräldrar stolta

Artikelbild: Pexels / Thirdman
Artikelbild: Pexels / Thirdman

Ungdomsbarometern har sedan 1991 kartlagt ungdomars attityder och beteendemönster. Varje år släpper de sin ungdomsstudie som baseras på tusentals intervjuer med ungdomar mellan 15-24 år. I årets rapport kan vi ta del av en generation ungdomar – “Generation Z”, som präglas av klimatkrisen, Black Lives Matter-rörelsen (BLM) och coronapandemin.

Så har pandemin präglat “Generation Z“

Distansutbildningar, uteblivna studentfester och sämre förutsättningar att komma in på arbetsmarknaden. “Generation Z” känner starkt av de inskränkta möjligheterna som följer med pandemin.

Något som annars präglat Generation Z är deras starka framtidstro. Tidigare har studier visat en generation som vill tro på sig själva och sin framtid. Men det här året blev det annorlunda – oron för framtiden har ökat med 13 % bland ungdomar mellan 15-24 år.

Familjen blir tryggheten

Att “Generation Z” varit en familjeälskande generation är egentligen ingen nyhet. Jämfört med tidigare generationer är ungdomarna idag mer familjeorienterade än sina föregångare. Men coronapandemin verkar ha gett ännu mer bränsle åt den redan uppåtgående trenden: föräldrarnas roll i relation till ungdomarnas oro inför framtiden har gjort att ungdomarna behöver förlita sig ännu mer på sina föräldrars hjälp, ekonomi och trygghet.

Många tillfrågade ungdomar i undersökningen bekräftar just att man fått lägga andra prioriteringar åt sidan – som att resa, festa och flytta hemifrån. Hemmet och familjen blir helt enkelt den trygghet de har att luta sig tillbaka emot, om de har den turen att komma från stabila familjeförhållanden.

Vill träffa nära och kära när pandemin är över

Generation Z kommer ta med sig mycket från coronapandemin. På frågan om vad de ska göra när corona är över är det många som svarar att de inte vill ta saker för givna och att de vill umgås mer med släkt och vänner – utanför skärmen.

...Och festa mer än någonsin

Bild: Ur Ungdomsbarometern 2021
Bild: Ur Ungdomsbarometern 2021

Begreppet “FOMO” (Fear of Missing Out) tycks prägla den unga generationen starkt idag. Från att ha varit en stillsam generation verkar coronapandemins restriktioner gjort intresset för festande starkare än någonsin. Ungdomarna i undersökningen längtar efter umgänge, fest, resor och nöjen. Den digitala omställningen på deras utbildningar har gjort att många känner sig ensamma och isolerade.

För “Generation Z” ska det vara “viktigt på riktigt”

Året med covid-19, politisk oro i världen och frågor som rör mänskliga rättigheter påverkar ungdomarna idag. Globala kriser i form av klimatkrisen och coronapandemin verkar ha fått ungdomarna in på spåret att engagera sig i saker som de anser vara “viktigt på riktigt”.

Det politiska intresset hos “Generation Z” verkar, enligt Ungdomsbarometerns undersökning, vara en trend på stadig uppgång. Även om medlemskap i olika organisationer inte verkar locka ungdomarna, ser man snarare en ökad närvaro och ett bredare engagemang på digitala forum.

Vill göra sina föräldrar stolta

Även om “Generation Z” verkar mer festsugna än någonsin är deras familjevärderingar det som gör att de sticker ut mest. Ungdomsbarometern slår fast att dagens ungdomar känner starkt ansvar gentemot sin omgivning, mot världens framtid i stort – och att fler idag vill göra sina föräldrar stolta.

Ta del av hela ungdomsbarometern här!

Har du en tonåring hemma? Diskutera med andra föräldrar om familjelivet med en tonåring!