"Misstänker att mitt barn tar droger" – socionomen svarar

Artikelbild: Ian Noble / Unsplash / Personen på bilden har inget med artikeln att göra.
Artikelbild: Ian Noble / Unsplash / Personen på bilden har inget med artikeln att göra.

Vilka är de vanligaste tecknen på att ens barn tar droger? Vi tog hjälp av Anette Gesang-Gottowt, psykoterapeut och socionom på UMO. Hon reder ut tecken och ger råd vad du ska göra vid misstanke.

Varje år ger Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) ut en rapport som undersöker ungas riskbedömning av alkohol och olika droger. Rapporten baseras på enkäter som alla niondeklassare får fylla i. I undersökningen framgår ungdomarnas attityd gentemot olika droger och vilka droger de har testat.

Läs också: Så många barn har en förälder i fängelse

Vilka droger är vanliga bland niondeklassare i Sverige?

I 2020 års undersökning svarade 9 procent av killarna och 6 procent av tjejerna att de någon gång använt narkotika. Av de som testat droger hade 57 procent enbart använt cannabis. Drogen står med andra ord för den absoluta majoriteten av drogerna som niondeklassarna har använt. Vad gäller spridningen av så kallade “nätdroger” (ofta syntetiska preparat som säljs via internet) svarar knappt 1 procent av niondeklassarna att de har testat sådana.

Tecken på att ens barn har tagit droger

Familjeliv tog kontakt med Anette Gesang-Gottowt, psykoterapeut och socionom som svarar på frågor från unga på webbplatsen UMO.se om bland annat narkotika. Här ger hon svar på några av forumets vanligaste frågor när det kommer till ungdomar och droger.

Många undrar vad som är vanliga tecken på att ens barn tar droger. Att rada upp sådana tecken är inte helt lätt. Vanliga, avvikande drag skulle kunna vara att barnet drar sig undan, blir avig och svår att prata med. Anette menar dock att det är svårt, eftersom många av de tecken man brukar hänvisa till också kan vara vanliga i tonårsprocessen.

– Men ett riktigt kännetecken på att ditt barn skulle ha rökt hasch eller gräs är ju de röda ögonen. Det är ett jättetydligt tecken, säger Anette.

Vad som är desto viktigare att ha övergripande koll på är din tonårings beteende – och om det avviker från hur din tonåring brukar bete sig.

– Var i allmänhet vaksam om du upplever att du inte känner igen din tonåring. Vilka umgås de med? Har de kvar sina gamla kompisar?

När sätter jag ner foten?

Var går egentligen gränsen mellan ett farligt droganvändande och ett experimenterande? Här är Anette noga med att understryka att ett experimenterande med droger innebär att det redan har gått alldeles för långt.

– Det är en sak att ha testat en gång och att experimentera, menar Anette.

Hon understryker:

– Som förälder ska man ha nolltolerans, även om föräldern kanske själv har rökt på någon gång. Gentemot barnet ska man absolut visa att det inte är okej, och vara tydlig med det.

Hur ska man göra om man misstänker att ens barn tar droger?
– Jag tycker man ska fråga, säga att man är orolig. Ta upp det, ställ frågan rakt ut, säger Anette.

Hon fortsätter.

– Om barnet tar droger, eller för den delen har testat droger, ska man sätta sig ner och prata ut ordentligt. Hur mycket har barnet testat och så. Man kan aldrig veta i förväg vem som kommer bli beroende. Man vet heller inte i förväg vem som kan bli psykotisk.

Behöver jag polisanmäla mitt barn som tar droger?

En fråga som dyker upp hos många är om man som förälder är skyldig att polisanmäla sitt barn som tar droger.

– Man ska absolut inte polisanmäla sitt barn. Om barnet berättar att den har testat, eller om den berättar att den tar droger, så är det ett tecken på att den vill ha hjälp.

Men i vissa fall kan det vara läge att anmäla.

– Får man vetskap om drogförsäljning och annat som pågår är det en annan sak och då är det bra att polisanmäla, berättar Anette vidare.

Hit kan du vända dig för stöd och hjälp

Det finns många ställen dit du kan vända dig om du vill ha stöd eller rådgivning beroende på situationen och åldern på ditt barn. Om du upplever att ditt barn är akut påverkat ska du ringa 112 efter ambulans.

I ett tidigt skede där det rör sig om misstanke och oro för ditt barn kan du vända dig till din kommun för att få hjälp med rådgivning. Det går också bra att kontakta elevhälsan på barnets skola. Du kan också höra av dig till en ungdomsmottagning eller BUP (Barn- och ungdomspsykiatrin) för rådgivning.

Några sidor på nätet värda att besöka för upplysning, stöd och rådgivning:

– UMO.se – webbplats för unga om många ämnen, bland annat narkotika, psykisk hälsa och relationer
– Drugsmart.com – Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN)
– BRIS.se
– Mariaungdom.se

Är du orolig för att ditt barn tar droger och vill diskutera med föräldrar i liknande situationer? Gå in på vårt forum och diskutera med andra. Tänk på att i första hand vända dig till en instans som kan hjälpa dig och ditt barn.

Källor: CANs rapport från 2020, UMO.se