Det här är Grupp-B streptokocker – och så smittar det

Grupp-B streptokocker, GBS, är en bakterie som kan överföras från gravid till foster eller bebis.

Foto: Unsplash
Foto: Unsplash

Riskfaktorer som kan leda till att barnet drabbas av GBS:

  • Om mamman haft GBS i urinen under graviditeten
  • Om mamman tidigare fött barn som drabbats av GBS-infektion
  • Vid för tidig födsel (under 37 veckor)
  • Vid vattenavgång längre än 18 timmar
  • Om mamman har feber under förlossningen (minst 38 grader)


Om du är orolig för GBS eller har frågor så ska du vända dig till din barnmorska.

Grupp-B streptokocker, GBS, är en bakterie som kan finnas på flera olika ställen i kroppen, men vanligast är tarmen och slidan. Ungefär 25 procent av alla gravida kvinnor är bärare av GBS. Hos en del kan det ge upphov till urinvägsinfektion, men de flesta får aldrig några symptom. GBS upptäcks genom att man gör en odling på celler från livmodertappen eller urinen eller genom blodprov.

70 % av alla barn som föds av mammor med GBS smittas

GBS kan överföras till barnet i samband med förlossningen, eller i sällsynta fall till fostret under graviditeten. Cirka 70 procent av alla barn som föds av mammor med GBS får bakterien överförd till sig, men bara omkring en procent blir sjuka. I Sverige drabbas ungefär 120 nyfödda barn per år av GBS-infektion. Cirka fem procent av dessa avlider.

Infektionen kan bli mycket allvarligt och orsaka blodförgiftning, lunginflammation och hjärnhinneinflammation hos barnet. Barnet kan även drabbas av utvecklingsstörning och syn- och hörselskador. Störst är risken hos för tidigt födda barn.

Inget vaccin än

Det finns inget vaccin mot GBS, men överföringen kan förebyggas om mamman får antibiotika under förlossningen. I USA tas GBS-prov på alla gravida kvinnor och de som är bärare får antibiotika i förebyggande syfte under graviditeten. Sverige har valt en annan strategi, som bygger på en stor studie gjord av en expertgrupp i Socialstyrelsens regi.

– Den kom fram till det är bättre att koncentrera sig på att bedöma ett antal riskfaktorer hos den gravida istället för på bara ett prov, säger Inger Risenfeld-Örn, sakkunnig läkare på SmittskyddsenhetenSocialstyrelsen.

Risker med att ge gravida antibiotika mot GBS

Socialstyrelsen anser att det finns risker med att ge antibiotika till alla gravida som är bärare av GBS, eftersom det skulle handla om så många blivande mammor och deras barn. Däremot rekommenderar Socialstyrelsen att mammor med en eller flera av riskfaktorerna ska ges förebyggande behandling med antibiotika. Trots det får bara omkring var tredje kvinna i den gruppen förebyggande behandling, enligt en studie gjord 2005.

– Vi skulle vilja se en större följsamhet från sjukvårdens sida för våra rekommendationer och vi kommer att göra en uppföljning för att ser hur rekommendationerna efterlevs, till exempel om sjukhusen har rutiner för att bedöma riskfaktorerna för GBS i samband med förlossningen, säger Inger Risenfeld-Örn.

Om du är orolig för GBS eller har frågor så ska du vända dig till din barnmorska.