Nya rekommendationer införs: Det här gäller för ditt barn

I början på november kommer Folkhälsomyndigheten, FHM, med nya rekommendationer för vad som gäller när barn som går i förskola eller skola visar symtom på covid-19.

Den 1 november börjar Folkhälsomyndighetens nya rekommendationer att gälla.
Den 1 november börjar Folkhälsomyndighetens nya rekommendationer att gälla.

Från och med den 1 november ändras rekommendationerna för vad som gäller kring barn som stannat hemma från förskolan och skola på grund av sjukdomssymtom, skriver Folkhälsomyndigheten på sin hemsida. Tidigare har rådet varit att barn ska stanna hemma så länge de har symtom samt två extra symtomfria dygn.

Läs mer: Stor ökning av vab när vardagen är igång

Från forumtråden:

"Ska ni vaccinera era barn?".

För att läsa och kommentera forumtråden, klicka här.

Nya rekommendationer för förskolebarn

Föräldrar till barn i förskoleåldern uppmanas från och med den 1 november att hålla barnen hemma om de har symtom på luftvägsinfektion, det vill säga feber, halsont, hosta eller allmän sjukdomskänsla. När barnen varit feberfria i ett dygn och känner sig friska, trots att de kan ha kvar vissa luftvägssymtom, kan de gå tillbaka till förskolan. Förskolebarn behöver i regel inte testa sig, skriver Folkhälsomyndigheten.

Nya rekommendationer för skolbarn

För barn som är cirka sex år och äldre, som inte är vaccinerade mot covid-19 och går i skolan, gäller andra regler. De ska, precis som förskolebarn, stanna hemma om de visar symtom på luftvägsinfektion. De ska även testa sig för covid-19 så snart som möjligt.

Om de får tillbaka ett negativt testresultat kan de gå tillbaka till skolan om de varit feberfria i ett dygn och känner sig friska, även fast de fortfarande kan ha vissa luftvägssymtom.

Rekommendationerna kan variera

Utifrån de nya råden bör vårdnadshavare göra en egen bedömning gällande om barnet i fråga kan gå till sin dagliga verksamhet eller inte, skriver Folkhälsomyndigheten på sin hemsida. Dessutom kan lokala skillnader förekomma då regioner och kommuner kan utforma egna rutiner utifrån de nya rekommendationerna.