Föda barn i vatten – allt du behöver veta

Allt om vattenförlossning
Allt om vattenförlossning

Att föda barn i vatten är relativt ovanligt i Sverige jämfört med våra skandinaviska grannländer, men efterfrågan ökar och allt fler gravida önskar veta mer om hur det går till. Här får du svar på de vanligaste frågorna kring vattenfödsel.

Hur går det till att föda i vatten?

Föda i vatten kan man göra hemma tillsammans med erfaren barnmorska eller på sjukhus på de förlossningskliniker som erbjuder detta. Det går att föda i badkar eller i en uppblåsbar förlossningspool, fördelen med förlossningspoolen är att du oftast har mer yta att röra dig på i vattnet då den helt enkelt är större. Många som vill föda i vatten vill också göra värkarbetet i vatten eftersom det varma vattnet även är smärtlindrande.

När barnet ska födas intar man den position som känns mest bekväm för stunden, ligga på sidan, halvsitta eller stå på knä är några exempel. Det viktigaste är att hela barnet föds ut under vattenytan och inte kommer med ansiktet ner under vatten igen efter att ha kommit upp ovanför ytan. När bebisen möter luft första gången tar den reflexmässigt sitt första andetag, därför är det viktigt att inte sänka ner barnet under vatten igen då finns risken att hen drar ner vatten i lungorna.

Finns det några fördelar med att föda i vatten?

Ja, fördelarna med att föda i vatten är flera. Studier på ämnet har visat att det varma vattnet är smärtlindrande både under öppningsskedet och krystfasen. Att vara i vatten ger en känsla av tyngdlöshet och många födande har berättat att de upplever en ökad känsla av kontroll och trygghet.

Är risken att brista större?

Många undrar om risken för bristningar är större eftersom barnmorskan inte har lika bra uppsikt över mellangården. Faktum är att risken för andra gradens bristning är mindre bland de som föder i vatten. En teori är att det varma vattnet gör att musklerna i mellangården slappnar av och blodtillförseln ökar, vilket i sin tur minskar risken för bristning.

En viktig faktor vid framfödandet av barnet är att det inte går för fort. Med en hand på barnets huvud kan barnmorskan eller den födande själv styra farten och det går att göra även i vatten.

LÄS ÄVEN: Slemproppen – här är allt du behöver veta

Hur varmt ska vattnet vara?

Temperaturen på vattnet ska inte överskrida 37,5 grader, det vill säga kroppstemperatur. Om vattnet är varmare än så ökar barnets puls, och det kan vara svårt att avgöra om pulsen ökar på grund av vattentemperaturen eller om det rör sig om feber och infektion hos den födande.

Får man föda i vatten?

Det enkla svaret på den här frågan är ja! Man får föda i vatten. Det finns en vanlig missuppfattning om att man inte får föda i vatten i Sverige, men det får man. Däremot är det inte alla kliniker i landet som erbjuder vattenfödslar, det kan bero på hur lokalerna ser ut, om det finns badkar, plats för förlossningspool eller hur van personalen är.

Om du vill föda i vatten, prata med din barnmorska och kontakta förlossningskliniken på det sjukhus du planerar att föda.

När passar det inte?

Det är inte alltid det är lämpligt att föda i vatten. På de kliniker som erbjuder vattenfödsel finns PM och riktlinjer för att identifiera de fall där det inte är rekommenderat. Det kan skilja sig något mellan olika kliniker men till exempel ska den gravida vara fullgången i sin graviditet, det vill säga mellan v 37+0-41+6.

Hen får inte ha feber eller andra tecken på infektion, fostervattnet ska vara klart i färgen, barnet ska vara normalstort, ingen epiduralbedövning och ingen avvikande vaginal blödning. Barnet får inte heller visa tecken på stress under förlossningen, det ser barnmorskan genom att tolka CTG kurvan.

Är det säkert att föda i vatten?

Ja, det är det. Förutsatt att den gravida är frisk, graviditeten är normal och förlossningsförloppet går framåt utan komplikationer visar evidensen att det är säkert att föda i vatten.

Finns det några risker för barnet?

Den risk man sett är en ökad risk för att navelsträngen går av. Om detta händer finns det en risk att barnet förlorar mycket blod om det inte märks och åtgärdas fort. Hur lång navelsträngen är vet man inte från början, när barnet lyfts upp ur vattnet finns då en risk att den går av. Risken är väldigt liten och finns även om man inte föder i vatten. Barnmorskor som bistår vattenfödslar ska veta att risken finns och att man snabbt klampar navelsträngen om det händer, då är det ingen fara för barnet.

Texten är skriven av Rebecca Nilsson, leg. barnmorska

Har du några frågor om att föda i vatten? Maila [email protected]

LÄS ÄVEN: 7 förändringar som sker med kroppen efter förlossningen