Gravid

Förlossningsrädsla – vad innebär det och så hanterar du den

Många gravida oroar sig inför sin förlossning, mer eller mindre. Men vad innebär egentligen förlossningsrädsla? Är det samma sak som förlossningsfobi? Vi reder ut allt här.

Förlossningsrädsla – vad innebär det och så hanterar du den

Oro över smärtan, över att tappa kontrollen eller inte veta vad som väntar en är normalt inför en förlossning. Många gravida upplever samma sak utan att för den sakens skull vara förlossningsrädda. Men för en del tar rädslan och oron över hela tillvaron under graviditeten och det är omöjligt att ens tänka tanken på att föda vaginalt. För andra kan det vara ett kejsarsnitt som är skrämmande. Att försöka fundera ut och sätta fingret på vad exakt du är rädd för kan underlätta.

Vad är förlossningsrädsla?

Man brukar gradera förlossningsrädslan i fyra nivåer:

1. Lätt förlossningsrädsla

2. Måttlig förlossningsrädsla

3. Svår förlossningsrädsla

4. Förlossningsfobi

De olika nivåerna innebär olika saker och har, som det låter, olika svårighetsgrad. Man brukar också skilja på om förlossningsrädslan är primär eller sekundär. En förstföderska som aldrig fött barn lider av primär förlossningsrädsla. En omföderska som har tidigare upplevelser som påverkar sättet att tänka kring förlossningen lider istället av en sekundär förlossningsrädsla.

Lätt förlossningsrädsla

En lätt förlossningsrädsla är en oro som många kan känna. Den är hanterbar och du som gravid kan använda oron för att förbereda dig inför förlossningen.

Måttlig förlossningsrädsla

Att ha en måttlig rädsla inför förlossningen innebär en oro som du som gravid kan ha svårt att hantera utan hjälp och stöd, men den går inte ut över din vardag.

Svår förlossningsrädsla

Svår förlossningsrädsla innebär att du som gravid mår psykiskt dåligt och oron går ut över din vardag och anknytningen till bebisen i magen. Du undviker helst att läsa om, se bilder på eller tala om förlossningen. Oron och ångesten inför förlossningen gör att du sover sämre och får koncentrationssvårigheter. Kanske gråter du ofta och tror inte alls att du kommer klara föda barn.

Förlossningsfobi – den svåraste formen av förlossningsrädsla

För ett fåtal personer är rädslan så stark att den kategoriseras som en fobi. Förlossningsfobi, eller tokofobi som det också heter, innebär att du undviker allt som har med förlossning att göra. Många som är fobiskt rädda för att föda barn undviker in i det längsta att ens bli gravid eftersom de inte klarar tanken på att föda barn. En del genomgår även en abort om de skulle bli gravida på grund av rädslan att föda.

Riskfaktorer att drabbas av förlossningsrädsla

Alla kan såklart känna rädsla inför att föda barn, men det finns vissa faktorer som gör att risken ökar. Det kan delvis vara sådant som hänt tidigare i livet, som sexuella övergrepp som gör att du kan känna en primär förlossningsrädsla. Även tidigare traumatiska förlossningsupplevelser kan göra att du upplever en sekundär rädsla för att föda barn igen.

Andra faktorer som kan påverka hur du känner inför en framtida förlossning kan vara:

– Ångestbenägenhet/ångestsjukdom

– Depression

– Bristande socialt stöd

– Dålig relation till partner

– Ökad smärtkänslighet

Rädslan kan påverkas av ovanstående saker man kan också bero på andra saker. Kanske är du:

– Spruträdd

– Känner dig otrygg i sjukhusmiljö

– Rädsla för att känna sig utelämnad eller beroende av människor du inte känner

– Rädd för att förlora kontrollen över din kropp

Oavsett vilken anledning du har är den din och rädslan och upplevelsen är bara din. Det är viktigt att du sätter ord på din rädsla så du kan få rätt hjälp under din graviditet.

Viktigt att ta förlossningsrädsla på allvar

Det är viktigt att du som är förlossningsrädd får rätt hjälp under graviditeten att hantera din ångest och oro. Risken för komplikationer som postpartum depression och PTSD ökar nämligen efter förlossningen om du är en person som varit mycket rädd.

På de flesta sjukhus finns mottagningar för samtal för den som är förlossningsrädd. Där jobbar både barnmorskor och läkare som du kan få träffa och prata med. Oftast behövs det en remiss från din barnmorskemottagning, så det du ska göra först är att prata med din barnmorska. Gärna så tidigt i graviditeten som möjligt så du kan få hjälp.

Det här kan du göra själv om du är rädd inför förlossningen

Beroende på svårighetsgraden av din förlossningsrädsla finns det saker du kan göra själv. I första hand kan det vara bra att sätta ord på dina rädslor. Vad exakt är det du är rädd för och börja där. Läs på, inhämta så mycket kunskap du bara kan på ämnet. Kunskap är makt, ta reda på hur en förlossning går till, vad som händer i kroppen. Vilka typer av smärtlindringsmetoder finns.

Är du rädd för kejsarsnitt? Läs på om hur ett kejsarsnitt går till. Är du rädd för sugklocka? Läs på om hur en sugklocka går till. Om det är bristningar du är mest rädd för finns det mycket att läsa om det också. De flesta får någon slags bristning när de föder barn vaginalt, i alla fall första gången. Men långt ifrån lika många får stora svåra bristningar som ger men för livet även om det kanske inte känns så när man läser i forum och på sociala medier.

Uttryck dina rädslor för din partner eller stödperson. Fundera över om hen kommer kunna vara det stödet för dig som du behöver, i annat fall kan det vara en idé att ta kontakt med en doula som kan finnas som ett stöd under hela förlossningen.

Vanliga åtgärder vid förlossningsrädsla

De allra flesta som upplever någon form av rädsla inför att föda barn kommer kunna få hjälp och kommer våga och klara föda barn vaginalt med rätt verktyg. För andra är det inte möjligt att genomgå en vaginal förlossning och då kan ett kejsarsnitt vara det bästa alternativet.

I slutändan är det en läkare som avgör vad hen tror passar bäst för dig, efter att ha gått igenom samtal och i vissa fall även terapi under graviditeten.

Generellt sett är en vaginal förlossning det bättre alternativet för den födande och för barnet både på kort och lång sikt. Det finns det stöd för i forskning, även om planerade kejsarsnitt är förenade med väldigt små risker i dagens Sverige och på individuell nivå är det inte stor skillnad.

Om du är en person som väldigt gärna vill föda vaginalt men har svårt att tänka dig att föda på sjukhus kanske en assisterad hemförlossning kan vara något för dig. Om du är en frisk gravid med normal graviditet, förväntat normal förlossning och en frisk bebis i magen finns det ingen ökad risk att föda planerat hemma med erfaren barnmorska jämfört med på sjukhus. Prata med din barnmorska på mödravården om du är nyfiken på hur det går till, du kan också läsa mer om att föda hemma här.

LÄS ÄVEN: Gravid vecka för vecka – se vår stora guide till din graviditet

Texten är skriven av Rebecca Nilsson, leg. Barnmorska

Har du frågor om till en barnmorska? Maila [email protected]