Frysa in ägg – hur funkar det?

Idag kan man, som fertil kvinna över 18 år, välja att frysa ner sina ägg. Men hur går behandlingen till och hur mycket kostar det att frysa ner sina ägg?

Hur går det till när man fryser ner sina ägg, hur mycket kostar det och hur gammal måste man vara?
Hur går det till när man fryser ner sina ägg, hur mycket kostar det och hur gammal måste man vara?

Idag finns möjligheten att frysa ner sina ägg för att öka chanserna att bli gravid och få barn senare i livet. Metoden finns tillgänglig för fertila kvinnor över 18 år. Tidigare kunde endast kvinnor som skulle genomgå en medicinsk behandling som hotade den framtida fertiliteten, eller som av genetiska skäl riskerade infertilitet tidigt i livet, frysa ner sina ägg. Men nu kan även kvinnor som kanske inte känner sig redo att skaffa barn precis just nu välja att frysa ner sina ägg.

Ju yngre man är när man fryser ner sina ägg, desto större chans är det att en framtida graviditet lyckas – detta eftersom att en kvinnas chanser att bli gravid på naturlig väg minskar med åldern. Äggens kvalitet försämras, men det är också så att antalet ägg minskar ju äldre man blir.

Hur går det till när man fryser ner sina ägg?

Fertilitetsbedömning

Innan man fryser in sina ägg måste man genomföra en fertilitetsbedömning. Då tas ett antal blodprover för att mäta kvinnans nivåer av fertilitetshormoner. På det sättet får man en indikation om äggreserven. När man mäter äggreserven får man svar på den ungefärliga mängden ägganlag, vilket gör det lättare att förutse hur många ägg som går att ta ut för äggfrysning. Man kan också undersöka äggreserver via ett ultraljud.

Hormoninjektioner

Innan kvinnan ska frysa ner sina ägg behöver kvinnan ta hormoninjektioner, varje dag i ungefär två veckor. Detta ska stimulera äggblåsorna så att de växer. Dessutom måste kroppens egna hormonsignaler dämpas för att undvika en oplanerad ägglossning.

När blåsorna har vuxit till en viss storlek ska kvinnan ta en äggmognadsspruta. Ungefär 36 timmar efter det kan äggen plockas ut. Äggen tas ut med hjälp av en tunn ultraljudsledd nål som förs genom slidväggen och punkterar äggblåsorna. Genom nålen och den tunna slangen förs, en vätska där äggen finns, över till ett provrör. Därefter analyseras vätskan av en embryolog i mikroskop i ett IVF-laboratorium.

När ägget tas ut

Kvinnan är vaken under tiden äggen tas ut, men får lokalbedövning och medicin som lindrar smärtan. När äggen plockats ut fryses de snabbt ner via en metod som kallas för vitrifikation. Man förvarar äggen i ett plaststrå som är finns i en behållare med flytande kväve med temperaturen -196°C. För att samla in ett större antal ägg kan man behöva genomföra processen en eller två gånger.

Hur många ägg behövs?

För att optimera chansen för framtida graviditet kan 20 ägg behövas plockas ut – om kvinnan är yngre än 35 år. Om kvinnan är äldre än 35 behöver ännu fler ägg plockas ut för att öka chansen för en framtida graviditet.

När äggen tas ut

När kvinnan sedan önskar att bli gravid tinas ett utvalt antal frysta ägg. Då kan befruktningsprocessen börja. De tinade äggen kan sedan bli befruktade av spermier, till exempel från kvinnans partner eller från en donator.

Befruktning av ett tinade ägg

När äggen har tinat förs spermien in i ägget med hjälp av en tunn glaspipett. Därefter växer det befruktade ägget i laboratoriemiljö i upp till fem dagar. Ett embryo väljs ut, i vissa fall två, för att sedan föras in i livmodern. Cirka 14 dagar efter att embryot förts in i livmodern görs ett graviditetstest.

Biverkningar efter äggfrysning

Hormonstimuleringen och dämpningen av kroppens egna hormonsignaler kan bidra till att man känner sig svullen i magen. Man kan även känna ömhet kring äggstockarna.

De komplikationer som kan inträffa är till exempel överstimuleringssyndrom om äggstockarna bildar för många äggblåsor och kan i undantagsfall kräva sjukhusvård. Andra ovanliga komplikationer kan vara blödning i buken som kan komma när man tar ut ägg. Man kan även få infektion i en äggstock, men även det är ovanligt.

Påverkas fertiliteten negativt av äggfrysning?

När en kvinna plockar ut ägg påverkas inte fertiliteten negativt då de ägg som plockas ut annars skulle gå förlorade under en vanlig menscykel. Äggreserven påverkas inte heller.

Vad kostar det att frysa ner sina ägg?

En behandling för äggfrysning kan kosta uppemot 35 000 kronor i Sverige. Dessutom kostar det ungefär 3000 kronor per år att förvara dem.

Källa: Fertilitetskollen