Gravid

Hyperemesis gravidarum – gravidillamåendet som inte går över

Hyperemesis gravidarum, eller extremt gravidillamående, är ovanligt men väldigt jobbigt för den som får det under sin graviditet. Vad är det egentligen och finns det några riskfaktorer för att drabbas?

Gravid person med hyperemesis gravidarum

Anledningen till att vissa drabbas av extremt graviditetsillamående är fortfarande okänd, men man tror att en kombination av hormoner är orsaken. Höga nivåer av gravidhormonet hCG är kopplat till hyperemesis och därför är det också vanligare med hyperemesis om du bär på fler än ett barn.

Hyperemesis gravidarum – extremt gravidillamående

Hyperemesis gravidarum är ett tillstånd av extremt gravidillamående och drabbar ca 0.3-2 procent av alla gravida. Det skiljer sig från vanligt gravidillamående eftersom det påverkar en på fler sätt både psykiskt och fysiskt. Det leder bland annat till uttorkning och viktnedgång. Man vet inte varför vissa drabbas, men det beror troligtvis på hormonella förändringar i samband med graviditeten. Det finns vissa faktorer som ökar risken, till exempel om man är gravid med tvillingar (eller fler), låg ålder, ätstörningar, psykisk sjukdom och att man gjort en gastric bypass operation. Det finns också de som drabbas utan riskfaktorer.

Illamåendet går inte alltid över

Kräkningarna brukar nå sin kulmen mellan vecka 8-12, för att sedan börja avta vid vecka 20. Bara 10 procent av de drabbade har besvär under hela graviditeten.

Hyperemesis gravidarum – det finns läkemdel

För vissa som drabbas av hyperemesis hjälper det med åksjuketabletter, andra behöver få medicin utskrivet. I allvarliga fall som har lett till uttorkning, elektrolytrubbning och störningar i det metabola systemet hos den gravida, skrivs man in för näring via dropp under en kortare sjukhusvistelse. Ibland behöver det upprepas och man kan behöva läggas in på sjukhus vid fler tillfällen för vätska eller näringsdropp. Ett fåtal personer mår så dåligt i sin graviditet att de behöver hemsjukvård och näring via dropp dagligen.

LÄS ÄVEN: Jag är så orolig för missfall – hela tiden!

Extremt illamående inte farligt för bebisen

Risken för missfall är inte större om du har hyperemesis, men det är viktigt att du får hjälp om du är uttorkad och går ner mycket i vikt. Majoriteten av bebisarna som föds är normalviktiga. Bebisen tar den näring den behöver ändå.

Ökad risk för hypermesis gravidarum nästa gång

Bara för att du har lidit av hyperemesis gravidarum under denna graviditet, behöver det inte betyda att nästa graviditet kommer vara likadan. Risken att drabbas igen är dock högre och det finns även en ärftlig faktor. Om din mamma eller syster hade hyperemesis under sin/sina graviditeter finns det en lite ökad risk att även du får det.

LÄS ÄVEN: Stress och oro under graviditeten – kan det skada mitt barn?

Texten är skriven av Rebecca Nilsson, leg. Barnmorska

Har du frågor kring illamående och graviditet? Maila [email protected]