Kvinnor tvingas till viktnedgång innan IVF – i onödan

När en kvinna söker hjälp för att bli gravid kan hon bli nekad på grund av "för högt BMI". Nu menar forskare att sättet vården ser på BMI-gränser måste ändras.

Kvinnor nekas IVF-behandling på grund av för högt BMI, men en ny studie visar att viktnedgång inte ökar chansen att bli gravid.
Kvinnor nekas IVF-behandling på grund av för högt BMI, men en ny studie visar att viktnedgång inte ökar chansen att bli gravid.

Idag kan man bli nekad på grund av övervikt när man söker hjälp för att bli gravid genom IVF-behandling. BMI-gränsen för att bli godkänd varierar mellan 30-35, beroende på var i Sverige man söker hjälp.

"Vi måste ändra sättet vi ser på BMI-gränser"

Men nya forskningsresultat visar att just viktnedgång innan IVF-behandling varken ökar chansen att bli gravid eller minskar risken för komplikationer.

– Forskningsresultaten var väldigt förvånande och vi måste ändra sättet vi ser på BMI-gränser, säger Snorri Einarsson, gynekolog och forskare, till SVT.

Uppmaningen att gå ner i vikt kan för många dessutom upplevas som en vikthets.

Borde inte nekas IVF

Forskaren Snorri Einarsson tycker inte att en kvinna ska nekas hjälp på grund av hennes vikt:

– Det är svårare att bli gravid som överviktig, men om en kvinna är i övrigt frisk tycker jag inte att hon ska nekas hjälp enbart för att hon har ett BMI över den nuvarande gränsen, säger han till SVT.

Fakta om studien

IVF-studien bestod av drygt 300 kvinnor med BMI mellan 30-35 som delades upp i två grupper.

Ena gruppen fick gå viktminskningsbehadnling med strikt pulverdiet i 12 veckor innan insemination, andra gruppen genomgick IVF-behandling direkt.

Trots att det skilde i genomsnitt 10 kg mellan de två grupperna var det ingen skillnad i resultat gällande antal graviditeter, graviditetskomplikationer eller det senare födda barnets hälsa. Källa: SVT