Sterila kvaddlar – hur funkar det?

Sterila kvaddlar innebär små sprutor med sterilt vatten i huden. Det är en icke-medicinsk metod som aktiverar kroppens eget smärtlindringssystem. Hur går det till när man får dem? Gör det ont? Läs allt här.

Sterila kvaddlar
Sterila kvaddlar

Att föda barn gör ont, men det finns flera olika smärtlindringsmetoder du kan testa för att lindra och hantera smärtan. Sterila kvaddlar är något många säger tvärt nej till, men varför är det så? Effekten av kvaddlarna varierar såklart från person till person, men många barnmorskor upplever att metoden har ett oförtjänt dåligt rykte!

Sterila kvaddlar – vatten under huden

Beroende på var du som föder har mest ont väljer man vart kvaddlarna ska läggas. Oftast är det i ryggslutet eller nedre delen av magen – ovanför symfysen. Barnmorskan börjar med att tvätta av huden så det är rent. Sedan sprutar hen in små mängder sterilt vatten så det blir en liten kudde under huden, eller kvaddel som det också heter.

LÄS ÄVEN: Smärtlindringsmetoder vid förlossning – de här finns

Kvaddlar aktiverar kroppens eget smärtlindringssystem

Kvaddlarna aktiverar kroppens eget smärtlindringssystem som kallas för port-teorin. De gör också att du får ett påslag av endorfiner som är din kropps smärtlindrande hormon. Port-teorin innebär i förlossningssammanhang att man avleder kroppens smärtimpulser från livmodern till hjärnan genom att ersätta dem med andra impulser. Det kan vara genom värme, beröring eller som i det här fallet sterila kvaddlar. Hjärnan kan nämligen inte ta emot för många impulser samtidigt så om man avleder med andra impulser har det en smärtlindrande effekt. Effekten är individuell, men eftersom det inte är en icke-medicinsk metod är det helt ofarligt att testa både för den födande och bebisen i magen.

Sterila kvaddlar – känns som getingstick

Många upplever att det känns som att bli stucken av en eller flera getingar när man får sterila kvaddlar. Kvaddlarna ges alltid under värk eftersom den födande redan har ont då. De ska ges snabbt och så många man hinner, eller så många som den födande klarar av under värken. Det är bra att vara två barnmorskor som sticker samtidigt. Då börjar man från utsidan av exempelvis ryggslutet och lägger små kvaddlar in mot mitten där man möts. Kvaddlarna lägger sig som ett pärlband under huden. Metoden ger en kort men intensiv smärta precis när kvaddlarna ges, men det går snabbt över och många har bra effekt i ett par timmar. De kan ges upprepade gånger på samma eller olika ställen beroende på var värkarna känns som mest.

Våga testa sterila kvaddlar

Sterila kvaddlar passar bäst under förlossningens öppningsskede. Det är som sagt helt ofarligt att testa, men det gör ont i ungefär 20 sekunder direkt när du får dem. Sterila kvaddlar påverkar inte barnet och inte heller värkarbetet negativt. Det går också snabbt att få kvaddlarna när du väl har bestämt dig. Så våga prova sterila kvaddlar när du föder barn. Många som gör det upplever en god smärtlindrande effekt och vill ha fler när effekten gått ur.

LÄS ÄVEN: Andning som smärtlindringsmetod – så andas du rätt under förlossningen

Texten är skriven av Rebecca Nilsson, leg. Barnmorska

Har du frågor om smärtlindring under förlossning? Maila [email protected]