Gravid

Ultraljud under graviditet – allt om undersökningen

I Sverige erbjuds alla gravida en ultraljudsundersökning i vecka 18-20, det så kallade rutinultraljudet. Under en graviditet kan man av olika anledningar även vilja eller behöva göra fler ultraljud. Tidigt vaginalt ultraljud, ultraljud som en del av KUB eller ett tillväxtultraljud. Här kan du läsa om de olika undersökningarna.

Allt om ultraljud
Allt om ultraljud

Ett ultraljud kan göras under hela graviditeten. Ibland görs det redan i vecka 6-7 för att se om det är ett levande foster i livmodern, ibland görs det så sent som vid förlossningen om man behöver avgöra hur barnet ligger i magen. Alla gravida erbjuds att göra ett rutinultraljud ungefär halvvägs in i graviditeten och för många är det det enda ultraljudet man gör.

Tidigt vaginalt ultraljud

Tidigt i graviditeten är fostret för litet för att synas genom magen, då gör man istället ultraljudsundersökningen via vagina. Det går till ungefär som en gynundersökning. Omkring vecka 6-7 börjar fostrets hjärta slå och det är först då kan kan avgöra om det är en så kallad viabel graviditet.

Anledningar att göra tidiga vaginala ultraljud kan vara att man haft en tidig blödning, tidigare missfall och är orolig eller blivit gravid med hjälp av IVF.

Ultraljud i samband med KUB

KUB är en kombinerad undersökning där man både lämnar blodprov samt gör en ultraljudsundersökning. Detta för att bedöma risken för eventuella kromosomavvikelser som till exempel Downs Syndrom. Ultraljudet görs mellan vecka 11-14 och görs utanpå magen.

LÄS ÄVEN: Så fungerar ett KUB-test – tänk på det här

Könsbestämmande ultraljud

Oftast går det att se vid rutinultraljudet om barnet i magen har en snippa eller en snopp. Det har dock inget medicinskt värde att ta reda på det och därför är det inte alltid som personen som utför ultraljudet vill se efter. Det är med andra ord ingen rättighet att få veta kön vid rutinultraljudet.Om man väldigt gärna vill veta och barnmorskan inte kan avgöra det på rutinultraljudet kan man boka tid hos en privat ultraljudsklinik för att ta reda på kön.

Privata kliniker kan även utföra 3D och 4D ultraljud senare i graviditeten för att få en bättre bild på bebisen. Dessa undersökningar har heller inget medicinskt värde utan utförs helt och hållet för att föräldrarna vill och det bekostas på egen hand. I vissa fall görs 3D och 4D ultraljud av medicinsk anledning, om man exempelvis misstänker en missbildning hos bebisen.

Rutinultraljud

Redan vid inskrivningen hos din barnmorska på mödravården skickar hen en remiss för det så kallade rutinultraljudet. Det görs mellan vecka 18-20. Om graviditeten inte är tillräckligt långt gången behöver man komma tillbaka och göra om ultraljudet efter ungefär en vecka. Undersökningen görs antingen på sjukhus, på en ultraljudsklinik eller på din mödravårdscentral, det ser olika ut runt om i landet. Med hjälp av en ultraljudsprob på magen tittar barnmorskan igenom hela barnet noggrant, undersökningen tar ungefär 30 minuter.

– Alla barnmorskor som jobbar med ultraljud har utbildning i fostermedicin. Du är i trygga händer, berättar barnmorskan Lena ”Mille” Milling.

Det man tittar på vid undersökningen är följande:

Hur många foster det är.

Hur gammalt fostret är. Man mäter fostrets huvud, omkrets runt magen och lårbenets längd. Mellan 18-20 veckor är rätt tidpunkt för att sätta ett beräknat förlossningsdatum. Om du kommer senare än vecka 22 kan man inte längre avgöra beräknat förlossningsdatum. Det är huvudets mått som är det viktigaste när man beräknar förlossningsdatum.

Fostervattenmängd.

Moderkakans placering.

Organens placering och storlek i fostrets kropp.

Armar och ben med rörelser berättar om vinklar i kroppen.

Ryggraden med alla kotor och huden runt kroppen berättar om fostret ev. har bråck.

- Vi ser på hjärtat om det är fyra kammare och att klaffarna öppnar sig. Vi försöker alltid att titta så mycket vi kan på hjärtats funktion, men det är ett litet organ, lika litet som en lillfingernagel säger barnmorskan Lena "Mille" Milling. Om något avviker vid mätningarna eller om barnet ligger på ett sätt att det är svårt att se får man komma tillbaka och göra ett nytt ultraljud. Undersökningen kan också visa något oväntat och jobbigt, då är det viktigt att man pratar med barnmorskan och läkaren så man får svar på alla sina frågor.

Tillväxtultraljud

Om man misstänker att barnet inte växer tillräckligt eller om det växer mer än det ska kan man göra ett tillväxtultraljud. Det brukar även göras om den gravida har diabetes, havandeskapsförgiftning eller om något annat avviker från det normala i graviditeten. Om man är gravid med mer än en bebis i magen brukar man behöva göra flera tillväxtultraljud. Man mäter barnets bukomfång, omkrets på huvudet och längd på lårben för att räkna ut en vikt. Man tittar även på mängden fostervatten.

Risker med ultraljud

Ultraljud är en säker metod att använda för att undersöka gravida. Ultraljudsapparaterna ger ifrån sig en väldigt liten mängd energi och forskningen har inte kunnat påvisa några risker för fostret. Däremot rekommenderar strålskyddsmyndigheten enbart ultraljud i medicinskt syfte då felaktig användning kan leda till uppvärmning av fostret. De rekommenderar även att ultraljud bara utförs av utbildad och legitimerad personal.

LÄS ÄVEN: Ultraljud: Därför gör man det och så går undersökningen till