Gravid

Urinvägsinfektion gravid: Allt du behöver veta

Under en graviditet är risken större att drabbas av urinvägsinfektion. En del får klassiska symtom och andra känner inget alls. Oavsett behöver du som gravid alltid behandling för din UVI.

Urinvägsinfektion under graviditet

Hos en gravid person vidgas urinvägarna, de blir större och lite slappare. Det beror på hormonella förändringar i kroppen och gör att urinet rinner långsammare. När urinet inte rinner lika snabbt ökar risken för att bakterier börjar växa i urinet och därför får du lättare en infektion i urinvägarna.

Symtom på urinvägsinfektion

Klassiska symtom på urinvägsinfektion är:

– Täta trängningar, behov att kissa ofta

– Sveda, det svider när du kissar

– Magsmärtor, ont i nedre delen av magen

– Feber

– Blod i urinen

– Sammandragningar, som gravid är det ett vanligt symtom på UVI.

Det är dock inget måste och vissa har inga symtom alls. Då kallas det för asymtomatisk urinvägsinfektion. Som gravid är det också vanligt att få mer sammandragningar i samband med en infektion i urinvägarna och ibland är det det enda symtomet. Om du har mycket sammandragningar eller mer än vanligt bör du kontakta din barnmorska för att utesluta urinvägsinfektion.

LÄS ÄVEN: Foglossning – bäckensmärtor vid graviditet

Gravid med urinvägsinfektion? – Kontakta din barnmorska

I första hand kan du vända dig till din barnmorska om du tror att du har en urinvägsinfektion. Du kan även att kontakta din vårdcentral dagtid eller jourmottagning om det är under kvällstid eller på helgen.

I enstaka fall kan du behöva komma till sjukhus på kontroll för misstänkt urinvägsinfektion. Det kan vara om du har mycket sammandragningar som gör att andra orsaker behöver uteslutas, exempelvis risk för förtidig förlossning. Det kan också vara att du har hög feber och då behöver man utesluta att bakterierna har spridit sig längre upp i urinvägarna, en så kallad njurbäckeninflammation.

LÄS ÄVEN: Gravid vecka för vecka – se vår guide här

Är du gravid ska din urinvägsinfektion behandlas

Eftersom en infektion i urinvägarna orsakas av bakterier är behandling med antibiotika det som är aktuellt. Du får lämna ett kissprov som personalen tar en urinsticka på för att se tecken på infektion, som till exempel vita blodkroppar eller blod i urinet. Sedan skickas urinet på odling för att bestämma vilken typ av bakterie det rör sig om som orsakar infektionen. Därefter får du påbörja behandling med antibiotika, läkaren väljer en sort som inte påverkar din bebis i magen.

Urinvägsinfektion är nte farligt för barnet – om du får behandling

Själva urinvägsinfektion i sig är inte farligt för barnet, förutsatt att det behandlas i tid. Du som gravid ska alltid få behandling för din urinvägsinfektion även om du inte har symtom. Detta eftersom risken för njurbäckeninflammation är högre hos gravida och det i sin tur ökar risken för att bakterierna sprider sig till blodet. Den risken är liten men om det händer ökar risken för förtidig förlossning, och det är en risk för barnet.

Om du som gravid har GBS bakterier i urinen, oavsett om den har gett upphov till infektion eller inte, vill man alltid behandla med antibiotika. Om bakterien inte försvinner utan finns kvar vill man behandla med antibiotika även under förlossningen. Det gör man för barnets skull eftersom hen annars riskerar att smittas av GBS bakterien vid födseln.

LÄS ÄVEN: GBS – Grupp B-streptokocker och graviditet

Texten är skriven av Rebecca Nilsson, leg. barnmorska

Har du några frågor till en barnmorska? Maila till [email protected]

hutterstock