Fjärde fall av apkoppor i Sverige

Ytterligare ett fall av apkoppor har bekräftats i Sverige, skriver Folkhälsomyndigheten på sin hemsida. Det senaste fallet kommer från region Skåne och har diagnosticerats i Danmark.

Apkoppor ger ofta upphov till utslag, sår och blåsor. Symtomen är ofta milda men kan bli allvarliga hos personer i riskgrupper. Arkivbild.
Apkoppor ger ofta upphov till utslag, sår och blåsor. Symtomen är ofta milda men kan bli allvarliga hos personer i riskgrupper. Arkivbild.

Totalt finns nu fyra bekräftade fall av apkoppor i Sverige. Två av de tidigare hör hemma i region Stockholm och ett i Västra Götaland. Det första fallet bekräftades den 20 maj, det andra den 22 maj och det tredje på måndagen.

Fyra fall av apkoppor bekräftade i Sverige

Från Folkhälsomyndigheten har man tidigare inte kunnat säga någonting om de enskilda fallen och om de tre som tidigare smittats har haft kontakt med varandra.

– Det pågår en smittspridning av en sjukdom som vi inte brukar se i Europa och det är inte oväntat att det dyker upp enstaka fall i Sverige, sade Erik Sturegård, sakkunnig läkare på Folkhälsomyndigheten, till TT på måndagen.

Apkoppor klassas som allvarlig sjukdom

Apkoppor klassas som en allmänfarlig sjukdom, vilket innebär att smittskyddsåtgärder som smittspårning och förhållningsregler för de smittade kan användas för att begränsa spridningen.

Tiden mellan att man utsätts för smittan och får symtom kan enligt Folkhälsomyndigheten variera mellan 5 och 21 dagar, men vanligast är mellan 6 och 13 dagar.

Fakta: Apkoppor

Under våren har ovanligt många fall av apkoppor konstaterats i flera länder.

Apkoppor ger ofta upphov till utslag, sår och blåsor. Symtomen är ofta milda men kan bli allvarliga hos personer i riskgrupper. I äldre studier som genomförts i Afrika har även en viss dödlighet rapporterats.

Blåsorna kan uppträda på bålen, armar, ben, händer, fötter och ansikte. Sjukdomen kan ge lokala blåsor på den del av kroppen som blivit infekterad. Exempelvis har blåsor på och runt könsorganen, runt analöppningen och munnen observerats vid smitta efter intima kontakter såsom sex.

Symtom kan även innefatta feber, huvud- och muskelvärk samt svullna lymfkörtlar.

Apkoppor är en zoonos, det vill säga en sjukdom som kan överföras mellan djur och människa. Viruset kan överföras från djur till människa vid nära kontakt. Det upptäcktes hos apor och fick därför namnet apkoppor, men det är sannolikt olika gnagare i central- och västafrikanska regnskogar som är reservoar för viruset.

Smittvägarna är inte helt klarlagda, men viruset tros spridas via stora droppar från luftvägarna, kroppsvätskor och vätska från blåsor. Det är inte helt klarlagt om viruset också kan spridas på andra sätt.

Källa: Folkhälsomyndigheten