Högre risk för vuxencancer för överviktiga barn: "Något som många barn i vårt samhälle har"

Personer som varit överviktiga som barn har en förhöjd risk för att drabbas av cancer senare i livet, även om de inte längre är överviktiga som unga vuxna. Det visar en studie från Göteborgs universitet.
– Risken startar tidigt, säger Jimmy Celind, en av forskarna bakom studien.

Personer som varit överviktiga som barn har en förhöjd risk för att drabbas av cancer senare i livet, även om de inte längre är överviktiga som unga vuxna.
Personer som varit överviktiga som barn har en förhöjd risk för att drabbas av cancer senare i livet, även om de inte längre är överviktiga som unga vuxna.

Att det finns en grupp cancersjukdomar som är kopplade till fetma och övervikt är känt sedan länge. Bland annat gäller det cancer i lever, munhåla, bukspottskörtel, tjocktarm och bukspottskörtel samt blodcancer och malignt melanom. Det man däremot inte vetat är i vilken ålder det blir farligt.

En studie vid Göteborgs universitet visar att övervikt redan i barndomen kan få konsekvenser långt senare i livet. Studien bygger på diagnosdata om 36 565 män, födda 1945–1961. Den tittar på deltagarnas BMI vid åtta respektive 20 års ålder – samt cancerdiagnoser senare i livet.

Barndomen extra viktig

De pojkar som var överviktiga både som åttaåringar och 20-åringar hade nästan 70 procents högre risk att drabbas av fetmarelaterad cancer senare i livet, jämfört med de som var normalviktiga.

– Det som var förvånande var att även de som hade övervikt vid åtta, men som var normalviktiga när de var 20, hade en kvarstående ökad risk på nästan 40 procent för fetmarelaterad cancer när de var vuxna, säger Jimmy Celind, forskare vid Sahlgrenska akademin och barnläkare på Drottning Silvias barnsjukhus.

Gruppen som däremot var överviktiga som 20-åringar, men som inte haft någon övervikt när de var åtta, visade sig ha en mycket lägre risk.

– Den var inte statistiskt signifikant i våra data. Så det verkar vara extra viktigt vad som händer i barndomen för den här sortens cancer, säger Jimmy Celind.

Insatser krävs tidigt

Resultatet är viktigt dels för den forskning som är inriktad på att förebygga cancer, men också för beslutsfattare med ansvar för folkhälsan, anser Jimmy Celind.

– Det här är något som många barn i vårt samhälle har, så man måste börja med förebyggande insatser tidigt. Även om man börjar med insatser när barnen är tonåringar och lyckas, så pekar de här resultaten på att man då redan har tillskansat sig en risk som hänger kvar.

Samtidigt, betonar han, säger resultaten inte något om individuella risker.

– Man kan inte säga att varje enskild individ som var överviktig vid åtta har en nästan fyrtioprocentig ökad risk. Man kan säga att för befolkningen i stort så är det så, säger Jimmy Celind.

Fakta: Studien

Studien bygger på populationsstudien BMI Epidemiology Study Gothenburg, med BMI- och diagnosdata om 36 565 män, födda 1945–1961.

Forskarna utgick från deltagarnas BMI vid åtta respektive 20 års ålder, samt cancerdiagnoser under de efterföljande cirka 40 åren. Den långa uppföljningstiden var avgörande.

Övervikt definieras i studien som att man vid åtta års ålder har ett BMI på över 17,9, enligt en definition från det amerikanska folkhälsoinstitutet CDC. Vid 20 års ålder definieras övervikt som ett BMI över 25.

Resultaten publiceras i tidskriften Cancer Communications.