Två avlidna efter listeriasmitta i Värmland

Två av tre listeriasmittade personer i Värmland har avlidit. Efter provsvar kunde man konstatera ett samband mellan listeriabakterier och ost.

Två personer i Värmland har avlidit efter att de blivit smittade med listeria.
Två personer i Värmland har avlidit efter att de blivit smittade med listeria.

Två av tre personer som smittats av listeria i Värmland har avlidit, rapporterar SVT. Efter att prover från de smittade personerna analyserats har Folkhälsomyndigheten kunnat konstatera att samma bakteriestammar som hittats i proverna har även hittats i ost från ett gårdsmejeri samt i golvbrunnar och utrustning i en charkanläggning.

– Vi kan konstatera att i ett av dödsfallen fanns samma bakteriestam av listeria som i ost från gårdsbutiken men vi vet inte säkert om det var den direkta orsaken till dödsfallet, det är upp till sjukvården att avgöra, säger smittsskyddssamordnaren Mats LindbladLivsmedelsverket till SVT.

Läs mer: "Listeria: Det här ska du inte äta när du är gravid"

Folkhälsomyndigheten har konstaterat att proverna från två av de tre listeriasmittade kan kopplas ihop med den värmländska charkanläggningen. Dock fanns inga listeriabakterier i deras charkprodukter, utan endast på utrustningen. Smittskyddssamordnaren Mats Lindblad betonar att det inte är säkerställt att sambandet kan anges som direkt orsak till dödsfallet.

Trots listeriasmitta – anläggningen fortsätter

Trots att händelserna är charkanläggningen igång igen, men det värmländska gårdsmejeriet har lagt ner sin verksamhet.

– Anläggningen har städats och desinficerats och produktionen har börjat igen. Vi kommer att göra en uppföljande provtagning, troligen denna vecka, förklarar Mats Lindblad.