Graviditet ökar risken för svår covid

Kunskapsläget kring covid-19 under en graviditet klarnar allt mer. Att dra på sig viruset innebär flera större risker för både kvinnan och barnet, visar en ny omfattande studie på över 13 000 gravida.

Kvinnor som får covid-19 under graviditeten har större risk att bli allvarligt sjuk. Arkivbild.

Sedan tidigare räknas gravida efter vecka 20 som riskgrupp för covid-19. Socialstyrelsens bedömning från snart två år tillbaka byggde framför allt på studier som visade att kvinnor som dragit på sig sjukdomen under slutet av graviditeten har en större risk än andra att föda för tidigt.

Med tiden har studier antytt att covid-19 under graviditeten även ökar hälsoriskerna för både kvinnan och barnet.

Nu bekräftas det av en ny omfattande studie på området.

Större risk att intensivvårdas

Forskarna bakom studien, som publiceras i den vetenskapliga tidskriften BMJ, har analyserat 12 studier med över 13 000 gravida kvinnor från Ghana, Kina, Italien, Kenya, Nigeria, Sydafrika, Spanien, Sverige, Demokratiska republiken Kongo, Turkiet, Uganda och USA.

En glädjande nyhet är att forskarna, mot vad vissa tidiga rapporter pekat på, inte sett att viruset tycks öka risken för dödföddhet.

Däremot visar resultatet att kvinnor som får covid-19 under graviditeten har större risk att bli allvarligt sjuka. Bland annat var det fyra gånger vanligare att gravida med covid-19 hamnade i ett läge där de behövde intensivvård, jämfört med icke-smittade kvinnor i samma åldrar. Ett annat exempel är att smittade gravida hade fem gånger större risk att drabbas av allvarliga blodproppar.

Samtidigt löper gravida åtta gånger högre risk att dö i sjukdomen – även om dödsfall fortfarande är mycket sällsynta.

Kan man ta vaccin mot covid-19 som gravid?

Forskarna hoppas att den mer heltäckande studien ska ge en tydligare klarhet i frågan, som det inte alltid rådit konsensus kring i världen. Framför allt fördelarna med vaccinering.

Än i dag är det över 80 länder som inte rekommenderar gravida och ammande kvinnor att ta vaccin mot covid-19, detta trots att otaliga rapporter visat på att det inte finns någonting som tyder på att vaccinen påverkar vare sig den gravida eller fostret negativt.

Tvärtom skyddar vaccinet gravida inte bara mot allvarlig sjukdom utan minskar även risken för tidig förlossning.

"Resultaten understryker behovet av ytterligare ansträngningar världen över för att förhindra covid-19 under graviditeten genom riktade insatser för vaccinering", skriver forskarna i ett pressmeddelande.

I Sverige rekommenderar Folkhälsomyndigheten att vaccinationen görs efter graviditetsvecka 12. Vaccinationsgraden var länge lägre bland gravida, men när myndigheten gav sin sista lägesuppdatering i maj förra året hade täckningen bland gravida kvinnor gått upp och var då bara marginellt lägre jämfört med andra kvinnor i samma åldersspann.

Noterbart är att forskarna i den nya studien inte tagit hänsyn till de olika varianter av covid-19 som kommit och gått under pandemin.