Ny rapport: Varannan elev med autism når inte skolans mål

Bildkälla: Autism- och Aspergerförbundet.
Bildkälla: Autism- och Aspergerförbundet.

Hälften av eleverna med autism i Sverige klarar inte målen i skolan. Många av eleverna stannar hemma i långa perioder för att de inte får det stöd och de anpassningar de behöver. Nu har Autism- och Aspbergerförbundet kommit ut med sin nya rapport "Förlorade år – rapport från byråkratins väntrum", där vi får ta del av personliga berättelser om hur barnen och de unga vuxna med autism upplever sin vardag.

Många blir beroende av sina föräldrar

På grund av en arbetsmarknad utan behovsanpassning hänvisas ofta unga vuxna med autism till aktivitetsersättning. Det blir upp till individen att bevisa sina svårigheter om och om igen samtidigt som Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan gör olika bedömning av arbetsförmågan.

Gunilla Sundblad, förbundssekreterare för Autism- och Aspergerförbundet berättar i ett pressmeddelande från förbundet:
– Att klara sig själv utifrån sina förutsättningar är en viktig del i att känna sig delaktig i samhället, men när stöd och insatser inte fungerar blir många i stället beroende av sina föräldrar för att överleva. Vi ser ett tydligt och dystert mönster, för problemen börjar ofta redan i skolan.

Rapporten bygger på personliga berättelser

I Sverige har ungefär 150 000 personer autism. Behovet av stöd kan se väldigt olika ut från person till person och en individuell bedömning ska alltid genomföras. Rapporten visar att systemet sällan funkar som det ska och många hamnar i långdragna processer mot myndigheter.

– Med den här rapporten vill vi genom personliga berättelser visa hur ungdomar och unga vuxna hamnar i en myndighetskarusell där de hela tiden måste bevisa varför de behöver stöd. De förväntas själva vara navet i kontakten med olika myndigheter. För att klara sin situation behöver många stöd från sina föräldrar, också ekonomiskt, säger Gunilla Sundblad.

I den nya rapporten berättar bland annat Jenny att hon har en universitetsutbildning men lever på sju kronor i timmen från daglig verksamhet. Högstadieeleven Timmy berättar om hur skolan äntligen fungerade för honom med assistenten Amir vid sin sida, men när skolan ska spara försvinner Timmys trygghet och problemen tar fart igen. Många vittnar om att de lagar som ska tillgodose behovet av stöd i verkligheten inte fungerar och beskriver hur kommuner och myndigheter kapar stöd när besparingar behöver göras.

Ta del av rapporten "Förlorade år – rapport från byråkratins väntrum" i sin helhet här.

Känner du igen dig i det här? Kanske lever du själv med autism eller är nära anhörig till någon som fallit mellan stolarna? In och lär känna och diskutera med andra i samma situation i vårt forum på Familjeliv.