RS-viruset skenar – vabbandet slår nya rekordnivåer

Försäkringskassan vittnar om en fortsatt ökning av VAB-ansökningar: "Det har ökat oerhört mycket under hösten, på ett sätt som vi inte sett tidigare år".

I samma takt som spridningen av RS-viruset skenar, ökar också antalet VAB-ansökningar.
I samma takt som spridningen av RS-viruset skenar, ökar också antalet VAB-ansökningar.

Den första november ändrades Folkhälsomyndighetens restriktioner för vad som gäller när barn som går i förskola visar symtom på covid-19. Tidigare var rådet att barn får komma tillbaka till sin dagliga verksamhet efter att de inte längre visar några sjukdomssymtom och sedan ytterligare två symtomfria dygn efter det.

Från och med den 1 november gäller nya regler. Nu uppmanas föräldrar till barn som går i förskola att hålla barnen hemma om de har symtom som feber, halsont, hosta eller allmän sjukdomskänsla. När barnen varit feberfria i ett dygn och känns friska kan de återgå till förskolan – trots att de kan ha kvar vissa andra symtom som till exempel snorig näsa eller hosta.

Fortsatt stor ökning av VAB

Under oktober månad fick Försäkringskassan in 25 000 ansökningar om VAB, vilket är en ökning från förra året. Under de senaste veckorna har det kommit in 5 000 fler ansökningar om VAB – varje dag, jämfört med tidigare år.

Niklas Löfgren, familjeekonomisk talesperson för Försäkringskassan, tror att man kommer se en fortsatt ökning av ansökningar om VAB framöver:

– Jag tror absolut att det kommer ligga på en högre nivå. Det har kommit in 5000 fler ansökningar varje dag än vad det gjort under föregående år, och var det tar vägen fram till nyår är inte helt lätt att sia om, säger Niklas Löfgren till Familjeliv.

RS-virus en orsak till ökning av VAB

Under hösten har man även sett en ovanligt tidig spridning av RS-virus bland barn, vilket har lett till att barnsjukhus blivit överbelastade och att regioner uppmanar föräldrar att hålla sina äldre barn hemma från förskolan för att hindra spridningen.

Niklas Löfgren menar att den tidiga och ökade förekomsten av RS-virus kan vara en av anledningarna till att antalet ansökningar om VAB ökat:

– Vi har sett att det har ökat oerhört mycket under hösten, på ett sätt som vi inte sett tidigare år. Troligen är det en följd av ökad förekomst av RS-virus bland små barn, säger han.

"Många har nog fått en tankeställare under pandemin"

Men Niklas Löfgren tror att vabbandet kommer normaliseras så småningom, men att föräldrar fått en tankeställare kring när det är okej att lämna sina barn på förskolan och inte.

– Många har nog fått en tankeställare under pandemin, men man får ju bara vara hemma och vabba sina barn om de är sjuka – inte några dagar utöver det. Jag tror att det kommer normaliseras ungefär som förut, men kanske något högre, säger Niklas Löfgren.