Gravid

Aktiv fas – det här händer i kroppen under förlossningen

När du haft värkar i allt från några timmar till kanske ett dygn eller två brukar latensfasen gå över i förlossningens aktiva fas. Läs allt som händer i kroppen här.

Aktiv fas – det här händer i kroppen under förlossningen

Den aktiva fasen i förlossningen är den andra fasen. För att komma till den aktiva fasen ska du först ha genomgått latensfasen. Den aktiva fasen är när modermunnen öppnar sig från 3-4 centimeter till helt öppen. Det kallas retraherad, eller fullvidgad. Modermunnen öppnar sig snabbare under den aktiva fasen än i latensfasen och värkarna är starkare och mer regelbundna.

Aktiv fas – det här innebär det

Man brukar säga att när man kan checka av två av tre följande kriterier är förlossningens aktiva fas igång:

  • Regelbundna värkar ungefär 3 på 10 minuter
  • Vattnet har gått
  • Modermunnen är öppen minst 4 centimeter

Ibland kan det vara svårt att avgöra själv var man befinner sig i förlossningen. Kanske tycker du att du har regelbundna värkar och har haft det ett tag. Ring förlossningen och prata med en barnmorska. Du kan få komma in på en kontroll och bedöms det att du fortfarande är i latensfasen får du åka hem igen.

LÄS ÄVEN: Latensfasen – första tecknet på att förlossningen har börjat

Övergången från latensfas till aktiv fas

För de flesta är övergången mellan latensfas och den aktiva fasen successiv. Tiden går och värkarna blir starkare och mer intensiva. De kommer oftare och gör mer ont. Under latensfasen har du kanske kunnat prata lite med din partner under värkarna men nu kräver värkarna ditt fulla fokus. Mellan värkarna har du inte ont så passa då på att slappna av och samla kraft. Nu börjar det bli dags att åka in till förlossningsavdelningen.

LÄS MER: Förlossningsvärkar – hur känns det att föda barn? Barnmorskan berättar

Aktiv fas – från 4 till 10 centimeter

Under förlossningen följer barnmorskan progressen, det vill säga hur det går framåt, genom att göra vaginala undersökningar. Med sina fingrar kan hen känna hur mycket öppen modermunnen är och hur långt ner i bäckenet barnet har kommit. Hen kan även känna hur barnet roterar och vrider sig ner i bäckenet. Hur snabbt en födande öppnar sig i den aktiva fasen är såklart individuellt. En tumregel brukar vara ungefär 1 centimeter på en till en och en halv timme. I regel går det fortare om du är omföderska.

Du kan teckningsblöda under den aktiva fasen. Det betyder att det kommer blod från modermunnen som ofta är blandat med slem. Modermunnen har mycket ytliga blodkärl som lätt brister i takt med att den öppnar sig och därför är det helt normalt att blöda lite under öppningsskedet.

Bebisens rotation under aktiva fasen – de "5 P:na"

Bebisen är en viktig del i den aktiva fasen. Inom förlossningsvården brukar man prata om de fem P:na som alla är viktiga för en vaginal förlossning:

  • Power står för livmoderns värkar, hur effektiva de är.
  • Passage är den födandes bäcken, hur det ser ut helt enkelt.
En vattenförlossning.
  • Position, det kan vara den födandes position eller bebisens position i bäckenet. Det är bra att vara upprätt och i rörelse under förlossningens aktiva fas.
  • Psyke står för den födandes psykiska mående under förlossningen och hur barnmorska, partner, stödperson finns där och stöttar den födande på bästa sätt.
  • Passagerare, det är din bebis. Passageraren ska rotera sig ner i bäckenet och förlossningskanalen och samarbeta med värkarna.

Om förlossningen inte går framåt som den ska beror det på något av de fem P:na. Det kan till exempel vara värkarna som inte är tillräckligt starka. Det kallas värksvaghet. Skulle förlossningen stanna upp av någon anledning finns det olika knep att ta till. Att den födande byter position ofta och testar sitta, ligga och stå i olika ställningar är väldigt vanligt under den aktiva fasen. Det kan också vara så att den födande behöver värkstimulerande dropp för att få mer power i sina värkar. Allt det här gör att bebisen lättare ska kunna rotera ner i bäckenet och komma i rätt position för att födas.

LÄS ÄVEN: Utdrivningsfasen – det här händer när barnet föds

Smärtlindring under aktiva fasen

Under den aktiva fasen av förlossningen arbetar kroppen hårt. Värkarna är intensiva och det gör ont. Hur du tar dig an värkarna och vilken typ av smärtlindring du vill ha är helt upp till dig. Det finns medicinsk smärtlindring som till exempel ryggbedövning och lustgas. Det finns också icke medicinsk smärtlindring som värme, bad, sterila kvaddlar och akupunktur. Vad som funkar för just dig kan du bara känna själv. Ett tips är att läsa på om de olika smärtlindringsmetoderna och vara förberedd på vad du vill prova under din förlossning.

LÄS ÄVEN: Vanligaste smärtlindringarna vid förlossningen

Vad händer när modermunnen är retraherad?

När barnmorskan känner med sina fingrar hur öppen modermunnen är känner hen efter kanterna. När bara en liten kant känns är modermunnen öppen 10 centimeter. När kanten är borta säger man att det är helt öppet. Modermunnen är retraherad. Man kan tänka sig modermunnen som en trång polokrage som till en början varit tight och stängd ovanför barnets huvud som nu med hjälp av värkarna har öppnat sig och trätts över barnets huvud helt.

Krystimpulser

När modermunnen är retraherad kan det vara dags att börja krysta. Det beror på var i bäckenet som passageraren befinner sig. Om barnets huvud är mot bäckenbotten känner den födande ofta starka krystimpulser som är svåra att inte följa med i.

Nedträngningsfasen

Om bebisen fortfarande är en bit upp i bäckenet börjar nu nedträngningsfasen. Då är det viktigt att vara mycket upprätt och ändra ställning ofta för att göra så mycket plats som möjligt i passagen, det vill säga bäckenet. Nedträngningsfasen kan ta allt från några minuter till ett par timmar. Även här går det snabbare för omföderskor och tar längre tid för förstföderskor.

Utdrivningsskedet

När det är dags att krysta övergår förlossningen i det så kallade utdrivningsskedet. Eller krystfasen. Strax innan den övergången är det många som vill ge upp och gå hem, då vet barnmorskan att det är nära. Snart har du din bebis på bröstet.

LÄS ÄVEN: Föda barn i vatten – allt du behöver veta

Texten är skriven av Rebecca Nilsson, leg. barnmorska

Har du frågor kring förlossningen och den aktiva fasen? Maila till [email protected]