Sen avnavling – därför är det viktigt att barnet får allt sitt blod från navelsträngen

När ett barn föds och tar sina första andetag kan hen syresätta sig själv och behöver inte längre syret från moderkakan i navelsträngen. Men det finns all anledning att vänta med att klippa navelsträngen. Den extra decilitern med blod är faktiskt 30 procent av barnets totala blodvolym och spelar stor roll för barnets utveckling i framtiden. Läs allt du behöver veta om sen avnavling här!

Sen avnavling – därför är det viktigt att barnet får allt sitt blod från navelsträngen
Sen avnavling – därför är det viktigt att barnet får allt sitt blod från navelsträngen

Navelsträngen har tre blodkärl

Navelsträngen är förbindelsen mellan barnet i magen och den gravida. Via moderkakan får barnet syrerikt blod och all den näring som hen behöver under sina nio månader i livmodern. I navelsträngen finns tre kärl, en stor ven som transporterar det syrerika blodet från moderkakan till barnet och två artärer som transporterar tillbaka det syrefattiga blodet från bebis till moderkaka. Ja det stämmer, syrerikt i ven och syrefattigt i artär. Tvärtom vad vi är vana vid. Artärerna sitter snurrade runt venen, det är därför man ibland kan se en fylld navelsträng som ser ut som en telefonsladd från förr.

Wharton's gelé i navelsträngen

I navelsträngen runt de tre blodkärlen finns något som heter Wharton’s gelé. Det är en geléliknande massa som består av bindväv. Den finns där för att skydda navelsträngskärlen och jämna ut trycket mot navelsträngen som uppstår under värkarbetet.

På bilden syns en nyfödd bebis som håller på att torkas av en barnmorska, navelsträngen är välfylld och ser ut som en "telefonsladd". Fotot: Sopotnicki/Shutterstock

Sen avnavling kan påverka hur barnet utvecklas

När barn föds har de två tredjedelar av sitt blod i kroppen och en tredjedel i moderkakan, det är ungefär en deciliter blod. Det kan låta lite men om man översätter det till en vuxens blodvolym motsvarar det 1,5 - 2 liter blod. Det är mycket! Om navelsträngen klipps innan den sista tredjedelen pumpat över till barnet går barnet miste om en stor del av sin blodvolym med viktiga stamceller, antikroppar, röda blodkroppar och järndepåer. Det kan leda till att barnet får järnbrist vid ett par månaders ålder. Forskning har visat att 8 miljoner barn i utvecklingsländer kan slippa blodbrist om man navlar av efter 3 minuter istället för direkt.

Barn som avnavlats sent har betydligt bättre järnvärden vid 4 månaders ålder. Järndepåerna är viktiga för utvecklingen under barnets första levnadsår och framförallt viktiga fram till barnen själva kan lagra nytt järn som de får via maten. Järnet är viktigt för bland annat hjärnans utveckling. Svenska forskare har kunnat visa att barn som avnavlats sent har bättre finmotorik vid 4 års ålder. Det finns med andra ord all anledning att vänta och låta barnet få allt sitt blod.

Vad räknas egentligen som sen avnavling?

Under den första minuten efter förlossningen har ungefär två tredjedelar av blodet i moderkakan passerat över till barnet, och vid tre minuter har bebisen fått det mesta av blodet. Det betyder inte att man behöver klippa vid tre minuter, men då kan man iallafall vara trygg med att barnet har fått det mesta av sitt blod. Navelsträngen kan fortsätta pulsera länge och det finns inget negativt med att vänta med att klippa till den slutat pulsera och är vit och slapp. Faktum är att man kan vänta till efter moderkakan fötts ut förutsatt att både den födande och barnet mår bra, den födande inte blöder mycket och allt är normalt.

Risker med sen avnavling – kan bebisen få gulsot?

Man har länge trott att barn som navlas av sent har en ökad risk för att få gulsot eller andningssvårigheter under nyföddhetstiden på grund av den ökade blodvolymen. Ny forskning på ämnet har inte kunnat bevisa det. Det verkar faktiskt som att fördelarna med sen avnavling är mycket fler än de eventuella riskerna. 

Barn som föds för tidigt har redan en ökad risk för att få gulsot just på grund av att de är prematura. Därför brukar man rekommendera att navla av senast efter 2 minuter.

LÄS ÄVEN: Föda barn i vatten – allt du behöver veta

Sen avnavling och kejsarsnitt

Eftersom fördelarna med sen avnavling är så många så försöker man vänta så länge det är möjligt även vid kejsarsnitt, men det kan vara svårt att vänta lika länge som vid en vaginal förlossning. Barn som föds med kejsarsnitt behöver oftare hjälp med andningen och behöver då tas ut till ett närliggande rum. Det kan också vara andra orsaker som till exempel att den födande blöder mycket i samband med kejsarsnittet och man behöver plocka ut moderkakan snabbt. Om barnet och den födande mår bra kan man absolut vänta 2 – 3 minuter med att navla av. Om moderkakan kommer ut tidigare än så kan man lägga den i en skål vid sidan om och navla av ännu senare.

Lotusfödsel – ännu senare avnavling

Lotusfödsel kan man säga är sen avnavling 2.0. Det innebär att man låter moderkakan och navelsträngen sitta kvar ihop med det nyfödda barnet till det helt enkelt ramlar av av sig själv. Det tar några dagar innan navelsträngen ramlar av. Det finns inga medicinska fördelar med lotusfödsel, har barnet fått allt sitt blod har moderkakan inte längre en funktion. Däremot kan man ha andra anledningar till att välja lotusfödsel, men det är mer som en symbolisk handling.

Ibland är det inte möjligt med sen avnavling

En del barn som föds är medtagna när de kommer ut och behöver omedelbar hjälp med andningen. I dagsläget kan man inte ge den hjälpen inne på förlossningsrummet men förhoppningsvis kan man göra det i framtiden. Om ett barn föds och behöver hjälp för att komma igång och andas är det viktigt att det går fort. Då måste man klippa navelsträngen och springa ut till ett närliggande rum och det är inte möjligt att vänta med att navla av. I de fallen är risken med att vänta så pass stor att det är bättre för barnet att klippa snabbt.

Det forskas på att vänta med avnavling även om barnet är medtaget

Det pågår en forskningsstudie på ett par förlossningskliniker runt om i landet på ämnet sen avnavling och barn som behöver andningsstöd i samband med födseln. Ola Andersson är neonatolog och har länge forskat på fördelarna med att navla av sent. Den pågående studien ska undersöka om det finns fördelar för barn som behöver andningshjälp vid födseln om de får det med intakt navelsträng. Man ska alltså inte klippa navelsträngen och springa ut i till ett barnrum som det är idag, utan andningsstödet ska ges på ett speciellt bord mellan den födandes ben medan barnet fortfarande får syre och blod via navelsträngen. SAVE studien är efterlängtad bland många och resultatet kan vara banbrytande för förlossningsvården och för nyfödda barn. Du kan läsa allt om studien på projektets hemsida här.

Tips till dig som önskar sen avnavling

På alla förlossningskliniker i Sverige praktiserar man det som idag anses vara sen avnavling, det vill säga att man väntar med att klippa navelsträngen till det gått åtminstone 3 minuter. Om du vill att de ska vänta längre än så, skriv gärna det i ditt förlossningsbrev. Var specifik, skriv till exempel att du vill att man väntar med att klippa navelsträngen till den slutat pulsera, den är vit och slapp eller kanske till och med efter att moderkakan har fötts fram. De allra flesta barnmorskor kommer göra allt för att tillgodose dina önskemål och skulle navelsträngen behöva klippas tidigare för att barnet mår dåligt får du tänka att det var det bästa alternativet i den akuta situationen.

LÄS ÄVEN: Latensfasen – första tecknet på att förlossningen har börjat

Texten är skriven av Rebecca Nilsson, leg. barnmorska.

Har du fler frågor kring navelsträngen och sen avnavling? Maila [email protected]