Är det rimligt med snabb återgång till arbete efter utmattning? Psykologen svarar

Vi placerade vårdgivaren Kry i Familjelivs forum för att låta medlemmarna svara på sina frågor om stress, utmattning och utbrändhet. Vill du fråga psykologen Ulrika Hiscoke något? Ta chansen här!

Forummedlemmen upplever att läkaren bara vill medicinera och få hen tillbaka snabbt i arbete igen.
Forummedlemmen upplever att läkaren bara vill medicinera och få hen tillbaka snabbt i arbete igen.

Utmattningssyndrom är ett tillstånd som både påverkar människan fysiskt och psykiskt. Kry:s psykolog Ulrika Hiscoke har tagit plats i Familjelivs forum för att svara på medlemmarnas frågor kring stress, utmattning och utbrändhet. Här är en av forummedlemmarnas frågor.

Forumfrågan: "Medicinerar man bort obehaget?"

"Jag har en fundering.

Av egen erfarenhet har jag upplevelsen av att läkare gärna skriver ut olika typer av antidepressiva vid utmattningsdepression, och uppmuntrar Och ibland uppmanar till snabb återgång arbete, ibland helt utan sjukskrivning. Är det verkligen rimligt och hälsosamt? Jag tänker att det kanske kan leda till att man kör sig ännu mer i botten utmattningsmässigt när man "medicinerar bort obehaget"?"

Psykologen svarar: "Man återhämtar sig bättre med att gradvis möta livets krav igen och ställa om"

Det här är ju svårt att svara på generellt, men jag ger lite perspektiv från psykologens håll hur man tänker kring det här med sjukskrivning, men när det gäller frågor om medicinering så är det ju läkarnas område.

Jag skriver ner några saker jag tänker kan vara argument för att man inte ska vara sjukskriven någon längre tid, men det är ju så olika från fall till fall:

För utmattning behövs ofta en initial vila för att börja återhämta sig, men sedan behöver ju livet ställas om för att man ska kunna fortsätta återhämta sig. Det är sällan man kan vila sig ifrån en utmattning helt och hållet, utan man riskerar att hamna i depression och ångestproblematik om man är sjukskriven en längre tid. Man återhämtar sig bättre med att gradvis möta livets krav igen och ställa om, så man gör plats för hela livet när man trappar upp och gradvis bygger upp sin styrka igen.

"Många oroar sig för att komma tillbaka"

För en del så hamnar man i en sjukskrivning som inte hjälper, man återhämtar sig inte för man vet att man har "allt" framför sig när man ska tillbaka till jobbet. Då har man en konstant stress som gör att man kan fastna i en lång sjukskrivning utan att känna att man kan vila. Att gå tillbaka till jobbet innebär ju att man tvingas ställa om livet som helhet, exempelvis ställa krav och sätta gränser för jobb, partners och barns krav. Om man är sjukskriven så kan man upprätthålla en ojämlik situation hemma eller överbelastning från släkt som behöver mycket hjälp.

Som sjukskriven – särskilt kvinna – kan det bli så att man blir obetald heltidsarbetare i hemmet i stället och får göra allt där "när man ändå är hemma". Att då gå till jobbet deltid, och vila en stund efter, för att sedan på kvällen ha lika mycket tid till familjens liv som innan blir ofta en tydlig och bra gräns för att hamna i hemmafällan.

Sjukskrivningen kan vara ett kortare stöd att göra förändringar

Om man är utmattad för man har en skadlig arbetsmiljö så behöver man ju göra förändringar i jobbet eller byta jobb. Att bli sjukskriven kan vara ett kortare stöd i att ta tag i detta, men en dålig arbetsmiljö ska ju inte individen betala med att behöva vara sjukskriven. Då gör man ju arbetsplatsens problem till personalens problem.

Kräv en rehabiliteringsplan på jobbet

Har man blivit utbränd på jobbet tycker jag man ska försöka ställa krav på sin arbetsgivare att de gör en rehabiliteringsplan och sänker kraven till man är återhämtad, eller tar hjälp för att söka sig till en annan arbetsgivare som tar hand om sin personal. Även här kan man få stöd från rehabkoordinatorn på sin vårdcentral, om man är sjukskriven, eller från skyddsombud och facket om man är medlem där.