Forskare slår fast: Alla katter är psykopater

En studie visar att vanliga tamkatter bär på äkta psykopatiska drag.

Alla katter besitter rent psykopatiska drag.
Alla katter besitter rent psykopatiska drag.

Katten är Sveriges vanligaste husdjur. Vi gillar dem för deras självständighet – och det sägs att vår vilopuls sjunker när vi klappar en katt som spinner. Historiskt har katten också varit viktiga för att hålla sorkar och möss borta från våra skafferier. Ett riktigt toppendjur, med andra ord!

Men allt är som vanligt inte guld och gröna skogar med det vi älskar här i livet, visar ny forskning.

Din katt är förmodligen psykopat

Det är forskare vid Liverpools universitet som i en studie slagit fast att de allra flesta katter befinner sig i spektrat för vad som skulle klassas som psykopati. I alla fall om man bedömer dem utifrån ett mänskligt psykologiskt perspektiv. Katter besitter precis rätt typ av "djärvhet" och "elakhet" och "hämningslöshet" som en mänsklig psykopat.

Studien gjordes på 549 deltagare och deras respektive katter. Genom att ställa 46 frågor till kattägarna om deras katters beteenden kunde forskarna komma fram till spännande psykologiska slutsatser. Svaren angavs i skalor mellan 1-5 – där 1 var "Beskriver inte min katt" och 5 var "Beskriver min katt väldigt bra."

"Torterar sina offer innan de dödar"

Bland annat fick kattägarna frågan om hur mycket, på en skala, som deras katter torterar deras offer istället för att döda dem på en gång. Där hade en stor majoritet av deltagarna svarat på den högsta poängskalan.

"Jagar bort andra"

De fick också frågan om på vilken skala deras katter dominerade sina revir (läs: jagar bort "inkräktare"). Även här var det många som kände igen sin katts beteenden.

"Avskräcks inte av straff och tillsägelser"

Man frågade även kattägarna på vilken skala deras katter löd tillsägelser eller straff, och kom fram till att katter överlag inte avskräcks av straff på samma sätt som till exempel hundar.

"Jamar eller låter högt utan någon anledning"

Har din katt jamat och låtit högt utan synbar anledning? Studien slog också fast att detta var mycket vanligt bland tamkatter.

Så förklarar forskarna de psykopatiska dragen

Det faktum att alla katter besitter rent psykopatiska drag förklarar forskarna med deras djuriska instinkter.

"Det är troligt att alla katter har ett visst drag av psykopati eftersom det kunde hjälpa deras förfäder att komma över basala behov, så som mat, revir och parning", berättar en forskare i studien.

Källa: Nypost.com