Gravida uppmanas vaccinera sig: 20 procent av de mest kritiskt sjuka i covid-19 är ovaccinerade gravida

Engelska NHS* har släppt rykande färsk statistik och den är inte upplyftande. Nästan 20 procent av vårdens svårt sjuka covidpatienter är ovaccinerade gravida.

Stor andel av de allvarligast sjuka i covid-19 är ovaccinerade gravida.
Stor andel av de allvarligast sjuka i covid-19 är ovaccinerade gravida.

Mellan juli och september i år vårdades 118 covidpatienter med hjälp av ECMO-behandling i England, 20 av dem var ovaccinerade gravida. Av de 20 vårdade patienterna hade 19 inte vaccinerat sig alls och en hade bara tagit 1 dos covidvaccin.

Fakta om ECMO

ECMO står för extracorporeal membrane oxygenation, på svenska extrakorporeal membranoxygenering, det vill säga syresättning utanför kroppen genom ett membran. ECMO är en modifierad hjärt- och lungmaskin som ger ett fullständigt utbyte av syre och koldioxid, som en konstgjord lunga. ECMO används i syfte att avlasta svårt sjuka lungor.

Läs också: Krönika: Gravida – varför vaccinerar ni er inte?

Låg vaccinationstäckning oroar experter

Under perioden juli till september var nära 20 procent av de covidsmittade som fick ECMO-behandling gravid och ovaccinerad, ett faktum som oroar Engelska läkare. Vaccinationstäckningen är i England, precis som i Sverige, lägre i gruppen gravida vilket har oroat experter både i England och här hemma. Vaccinationsoviljan beror till stor del på rädsla för biverkningar och eventuell påverkan på fostret på lång sikt.

Dr Edward Morris, ordförande i “Royal College of Obstetricians and Gynaecologists” (RCOG), menar att det är brådskande att få gravida att vaccinera sig mot Covid-19 för att skydda dem mot svår sjukdom.

*National Health Service (NHS) är den statliga organisation som ansvarar för den offentliga sjukvården i Storbritannien.

Du kan läsa meddelandet från NHS i sin helhet här.