Har du förlorat luktsinnet? Nu varnar forskare för att ditt sexliv står på spel

Att förlora luktsinnet efter genomgången covid-19-infektion börjar bli en allt vanligare företeelse.

Har du tappat luktsinnet efter att ha drabbats av covid-19? Då är du inte ensam. Studier visar att mellan 60 och 90 % av alla som drabbats av covid-19 (vare sig den är mild eller allvarlig) har ett försämrat – eller förlorat – luktsinne. En del upplever också att luktsinnet förändrats eller förvrängts. Det är till exempel inte ovanligt att gå runt och känna doften av rök, trots att inget ryker.

Förlorat luktsinne för många konsekvenser

Det finns uppenbart negativa aspekter av att förlora luktsinnet. Bara förmågan att kunna upptäcka giftiga dofter i ens närhet, så som rök eller något som ruttnar, går förlorade. Nu lyfter forskare även de sociala konsekvenserna av ett nedsatt eller förlorat luktsinne i en studie.

Anknytning, hygien, sexlivet

Studien, som gjorts av Anna Blomkvist och Marlise Hofer, undersöker hur det förlorade luktsinnet påverkar våra sociala relationer ut tre aspekter. Vänskap, familj och kärleksrelationer. Där har man kommit fram till att tillståndet kan påverka ens anknytning till sitt nyfödda barn, skapa känslan av utanförskap i sociala aktiviteter som inkluderar att äta och dricka gott tillsammans, oro för sin egen hygien och ens sexliv.

Inte mycket forskning har gjorts på anknytning till barn utan luktsinne

Att luktsinnet spelar en stor roll i anknytningen mellan förälder och nyfött barn har varit känt sen tidigare. Med coronautbrottet har en del forskning gjorts på hur en coronainfektion påverkar fostret och hur riskabelt det är för ett nyfött barn att drabbas av covid-19. Men inte mycket forskning har gjorts hittills på mödrar som har förlorat luktsinne i samband med covid-19, och om det riskerar att påverka anknytningen till deras nyfödda barn.

Forskare vill lyfta att även sexlivet kan påverkas negativt

Nu lyfter även forskare att luktsinnet spelar en stor roll i vårt möte med andra människor på ett intimt plan. Lukten spelar både stor roll i våra "parningsritualer" när vi förälskar oss i varandra – men spelar också stor roll i vårt fortsatta attraktion till varandra även senare i relationer när vi har sex. En del menar till och med att luktsinnet spelar större roll i vårt sexuella samspel mellan varandra, än utseende.