Röda hund

Latin:

Röda hund
Röda hund

Rubella

Antalet smittade med Röda hund har drastiskt reducerats sedan vaccinationsprogrammet mot sjukdomen startades (MPR vaccin som ges vid 18 månaders ålder). I vår del av världen är sjukdomen nu nästan försvunnen. Röda hund är en virussjukdom.

[SHARING_BUTTONS]

Inkubationstid:

14-21 dagar, vanligtvis 16-18 dagar.

Längd: 3-5 dagar.

Smittväg:

Röda hund sprids via droppsmitta, d v s att smittan överförs via andningsluften.

Ett barn med Röda hund är smittsam en vecka före och minst fyra dagar efter utslagen blossat ut.

Smittsam men ofarlig virussjukdom. Få och i sällsynta fall komplikationer och påföljande sjukdomar.

Symtom: Ca hälften av de smittade har några eller inga symtom. Lätt feber runt 38 grader, lite halsont och snuva, småfläckiga utslag på kroppen och rodnad i ansiktet. Utslgaen kan klia lite grann, men försvinner efter ett par dagar. Försök att undvika att barnet kliar på utslagen för att undvika infektion i såren. Svullna lymfkörtlar i nacken och ledsmärtor är vanligt.

När kan barnet gå tillbaka till förskolan/skolan: När det är feberfritt och alla prickar är borta.

Kan Röda hund behandlas?

Det finns ingen effektiv behandling som "tar knäcken" på viruset som

förorsakar sjukdomen. Det viktigaste blir därför att undvika smitta, låta barnen vaccineras, och att lindra symtomen på bästa möjliga sätt om ett barn blivit sjuk.

Vaccin:

Vaccinet ger vanligtvis kombinerat skydd mot mässling, kikhosta och Röda hund (MPR- vaccin). Vaccinet ges som en del av barnvaccinationsprogrammet vid 18 månader och vid 6-8 års ålder.

Vaccinet ska inte ges till gravida och graviditet bör undvikas tre månader efter vaccinationen. Det är inte bevisat att vaccination leder till fosterskador, och därför anses det inte som skälig grund att abortera om en gravid kvinna blir vaccinerad av misstag direkt före eller under graviditeten.

Förskola/dagmamma:

Barn med Röda hund bör vara hemma från förskolan eller skolan i minst sju dagar efter utslagen uppstår. Om barnet är vaccinerad, är utslagen inte Röda hund. Eftersom övriga barn på förskolan är MPR vaccinerade, avgör allmäntillståndet om barnet bör hållas hemma.

Gravida:

Gravida bör undvika smittan, då Röda hund kan förorsaka abort och allvarliga fosterskador. Folkhälsoinstitutet i Norge skriver: Fosterskador (medfött Rubella syndrom) kan uppträda speciellt vid infektion i första trimestern i form av missbildningar i ögon, öron, hjärta och även evt. psykomotorisk utvecklingshämning. Risken för fosterskador är så hög som 90 % om den gravida blir smittad under de första 8-10 veckorna av graviditeten. Risken sjunker till ca 35 % i tredje graviditetsmånaden, ca 10 % i fjärde graviditetsmånaden och efter vecka 20 är fosterskador ovanligt.

Sedan 1975 känner man endast till 21 fall av medfött rubella syndrom i Norge.

Risken för fosterskador är orsaken till att alla erbjuds vaccinering. Vaccinet ger livslångt skydd.

Gravida som är vaccinerade, eller själva har haft sjukdomen, behöver med andra ord inte vara rädda för kontakt med personer som har Röda hund.

Undersökningar på 1990-talet har visat att 95-98 % av norska kvinnor i 20-28 års ålder är immuna mot rubella. Man räknar därför med att 5-10 % av alla fertila kvinnor inte är immuna.