Världsprematurdagen 2021 – därför ska du bry dig

Den 17 november 2021 är det Världsprematurdagen – en dag som uppmärksammar för tidigt födda barn.

Den 17 november 2021 är det Världsprematurdagen.
Den 17 november 2021 är det Världsprematurdagen.

Den 17 november 2021 är det Världsprematurdagen – en dag som har som syfte att uppmärksamma och öka medvetenheten om för tidigt födda barn i världen.

Enligt Världshälsoorganisationen, WHO, föds ungefär 15 miljoner barn för tidigt varje år, vilket motsvarar ungefär 1 barn av 10. Den vanligaste dödsorsaken bland barn under fem år – över hela världen – är komplikationer till följd av för tidig födsel. De prematurfödda barn som överlever löper större risk för till exempel cerebral pares, blindhet och hörselnedsättning.

Vad räknas som prematur?

Om ett barn föds före vecka 37 räknas det som prematur. Barn kan överleva om de föds så tidigt som i graviditetsvecka 22 – de räknas som extremt för tidigt födda barn.

Varför föds ett barn för tidigt?

Anledningen till att ett barn föds för tidigt är ofta svårt att säga, men det kan bland annat bero på att förlossningen sätts igång av att värkarbetet startar eller för att fostervattnet går. Att en förlossning sätts igång för tidigt kan också bero på sjukdomar eller andra komplikationer hos den gravida.

Vid tvilling- och trillinggraviditeter är det mer förekommande att barn föds för tidigt.

Prematurvård

Barn som föds för tidigt behöver ofta någon form av vård på en neonatalavdelning, där för tidigt födda och sjuka barn vårdas. Barn som föds mellan graviditetsvecka 34 och 36 brukar endast behöva prematurvård under en kort tid och en del kan både födas och vårdas på BB, men med stöd från neonatalavdelningen.

Barn som föds före vecka 34 behöver ofta prematurvård under en längre tid – vissa i flera veckor, och andra i flera månader. Det är vanligt att barnet är inskrivet på neonatalavdelningen tills det egentliga beräknade födelsedatumet, men de kan få komma hem tidigare med stöd av hemsjukvård.

För tidigt födda barn behöver värme och lugn och ro

När barnet föds tas hen omhand av personalen på förlossningen. Om barnet mår tillräckligt bra kan hen ligga hud mot hud med den som fött eller med den födandes medföljare. Barnet ska ligga hud mot hud så mycket som möjligt, det mår bebisen bra av.

Ett barn som fötts för tidigt behöver hjälp att hålla kroppstemperaturen. Därför använder man en värmelampa eller värmemadrass som hjälper barnet med det. Barnet vårdas i en kuvös, då det är viktigt att det är varmt, tyst och lugnt kring barnet. Den ska efterlikna miljön i livmodern.

Komplikationer hos för tidigt födda barn

De flesta organ hos barn som är för tidigt födda är outvecklade. Ju tidigare ett barn föds, desto mer vård kan de behöva. De kan drabbas av flera olika sjukdomar och åkommor. De kan till exempel behöva andningshjälp – då får barnet en mask över näsan och munnen som hjälper till genom att blåsa ner luft. Ibland kan barnet behöva andas genom en slang i luftstrupen, men det är ovanligt.

Barn som föds extremt tidigt kan också drabbas av en ögonsjuksom som kallas prematuritetsreinopati, ROP, som i värsta fall kan leda till näthinneavlossning och blindhet. Alla barn som är födda före graviditetsvecka 30 undersöks av ögonläkare från cirka sex veckors ålder. Detta sker regelbundet. Ibland kan barnet behöva behandling med laser eller läkemedel i ögat.

För tidigt födda barn kan också drabbas av bland annat hjärnblödning, eftersom blodkärlen kan vara så sköra att de brister. De kan också drabbas av infektioner då deras immunförsvar är omoget. De kan även få gulsot, inflammation i tarmen och fördröjning för stängning av ductus – ett blodkärl som hjälper till att leda syrerikt blod från moderkakan till barnet under graviditeten.

Förälderns roll

Föräldern till ett för tidigt fött barn har en viktig roll. Prematurer behöver extra mycket värme, närhet och trygghet. För att ska skapa ett band till barnet är det viktigt att föräldrarna/föräldern är delaktig i barnets vård och omsorg. Det handlar bland annat om att mata, byta blöja och ge närhet till barnet. Men personalen finns alltid där för stöd och hjälp. Barnets föräldrar kan komma till neonatalavdelningen när som helst på dygnet, och får oftast möjlighet att sova i närheten av eller på neonatalavdelningen.

Hur får ett för tidigt fött barn i sig näring?

De flesta barn som är för tidigt födda klarar inte av att suga, andas och svälja. Därför får barnet ofta mat genom en sond i början. Ibland kan man också mata barnet med hjälp av en liten kopp. Barnet kan få antingen bröstmjölk eller bröstmjölksersättning.

Utvecklingen hos ett för tidigt fött barn

De flesta barn som föds växer upp med samma förutsättningar som barn som inte har fötts för tidigt. För tidigt födda barn följs upp noga och man kan därför upptäcka eventuella komplikationer och ge behandling tidigt. Det kan till exempel handla om motorik, syn, hörsel, betteednde, koncentration och inlärning.

Källa: 1177