Förslaget: Låt bli räntan och höj barnbidraget

Rädda de svaga hushållen, satsa på välfärden och låt bli att höja räntan. Det är slutsatserna i LO-ekonomernas nya prognos och ekonomiska recept. Inflationen kommer att falla av sig själv, enligt chefsekonom Laura Hartman.

LO ger som förlag att Sverige bör höja barnbidraget.

Riksbanken och andra centralbanker tar i alldeles för mycket för att möta inflationen, enligt LO:s chefsekonom Laura Hartman. De har en överdriven tro på att räntan ska lösa det här.

Inflationen är tydligt på väg ned, det visar siffrorna löpande månad för månad.

– Och det är inte på grund av räntehöjningarna, det ligger snarare i inflationens natur, säger Laura Hartman.

Bland annat långa, och jämfört med andra länder, relativt låga lönepåslag talar också för det, enligt henne.

Behövs höjda barnbidrag

Effekten av räntehöjningarna och regeringens försiktighet riskerar i stället att strypa svensk ekonomi. Många hushåll med knaper ekonomi redan innan går nu på knäna och det behövs höjda barnbidrag och andra nivåhöjningar i socialförsäkringssystemen, enligt LO-ekonomerna.

Dessutom efterfrågar de mer pengar till välfärden. Att inte satsa på skolan och utbildning av de långtidsarbetslösa skapar än värre problem framöver.

Och det går mycket väl att kombinera med att hålla inflationen i schack, menar man.

– Det finns ingen koppling mellan stöd till hushåll och högre inflation, säger Hartman och pekar på statistik som visar att de länder i Europa som har hjälpt hushållen mest, exempelvis med elstöd, har lägre inflation än länder som varit snålare, som Sverige.

Rätt läge gasa

Hartman ger därmed inte mycket för att finansminister Elisabeth Svantesson (M) motiverar försiktighet med statsfinanserna för att inte göda inflationen.

– Det finns inget stöd för det i data, säger Laura Hartman.

Tvärtom alltså, enligt LO-ekonomerna. Och det finns pengar i statskassan.

– Nu är det rätt läge att föra en träffsäker tillväxtpolitik, säger hon.