74 % favoriserar något av sina barn – och det är okej, visar studie

Enligt studier är det inte ovanligt för föräldrar att favorisera ett barn. Ofta är känslorna förknippade med skuld och skam. Men hur uppenbar är favoriseringen?

Det är bara i extremfall som favoriseringen av barn är skadlig.
Det är bara i extremfall som favoriseringen av barn är skadlig.

Kan vi få olika stark anknytning till våra olika barn? Mycket forskning och studier tyder på att det kan vara så. Enligt en brittisk studie favoriserar 74 % av alla föräldrar något av sina barn.

Ämnet är givetvis tabubelagt – inte minst bland föräldrarna själva. Ingen skulle vilja erkänna att de favoriserar ett barn framför ett syskon. Därför är det inte heller konstigt att många föräldrar känner sig oroliga och känner skuld inför sina känslor. Man älskar ju sina barn lika mycket!

Vissa går bättre ihop rent socialt

Den forskning som finns kring favorisering av barn visar att det inte handlar om olika mycket kärlek – utan hur man helt enkelt "connectar" som individer på ett socialt plan. Där har till exempel studier visat att mammor föredrar att umgås med det barn som delar intresse och värderingar med henne själv.

– Det är inte alla föräldrar som favoriserar ett barn, men många gör det, säger Jessica Griffin till BBC. Hon är professor i psykiatri på Massachusetts universitet i USA.

– Data visar att mammor, specifikt, favoriserar det barn som har liknande värderingar och som umgås mer med familjen – snarare än att de favoriserar kvaliteter som att man är ambitiös eller karriärsdriven, fortsätter Griffin.

Syskonföljden spelar roll för "favoriten"

Forskning visar även att syskonföljden har en stor betydelse för hur vi "favoriserar" våra barn. I en studie som just undersökte föräldrars favoriseringsmönster, visade det sig att 62 % föredrog "tvåan". 43 % av föräldrarna med tre eller fler barn favoriserar den yngsta.

Forskare förklarar tendensen med att småsyskonen föds in till en miljö där föräldrarna redan är bekanta med föräldrarollen – och därför är mer avslappnade och kan fokusera mer på känslorna kring barnet.

Lugn, favoriseringen av barnet märks bara i extremfall

Många föräldrar lever med känslan av att de kanske har ett favoritbarn, trots allt. Känslorna kring detta är tabubelagda och något de inte gärna pratar om med andra.

För de flesta föräldrar är oron onödig. Det finns nämligen studier som bevisar att favoriseringen inte märks – förutom i extremfall. Istället menar forskare att föräldrar som är noggranna med att inte favorisera ofta gör det alldeles rätt. De visar kärlek och tillgivenhet till alla sina barn, och favoriseringen är mer än känsla de har som inte uppenbart överförs på barnen.

Barnen tror ofta föräldrarna favoriserar den andra

Det har också visat sig i en studie, att barnen själva inte vet vilket barn som är "favoriten". När folk i studien blev tillfrågade ifall deras föräldrar favoriserade något av barnen, svarade 4 av 5 att så var fallet. En annan studie visade sedan att man oftare pekade ut "fel" favoritbarn.

Många menar att de har olika relationer till barnen

I tråden "Favoritbarn?"Familjelivs forum diskuteras det kring olika känslor gentemot ens barn. De flesta är överens om att man älskar sina barn lika mycket, men har olika relation till barnen.

"Anonym" menar att hon ständigt försöker kompensera för sin förlossningsdepression:

Skärmdump från Familjeliv
Skärmdump från Familjeliv

En annan i forumet menar att hon umgås med sina barn på olika sätt, men att hon älskar sina döttrar lika mycket:

Skärmdump från Familjeliv.
Skärmdump från Familjeliv.

En tredje skriver att de fick kämpa mycket för sin yngsta son och att det kan ha påverkat hennes känslor.