Får man vabba när den andra föräldern är ledig? Experten svarar

Familjeliv tog hjälp av en expert från Försäkringskassan. Vi reder ut en gång för alla: får man vabba när den andra föräldern är ledig – och hur funkar det om man har bonusbarn?

Hur funkar det om den ena föräldern redan är föräldraledig med ett barn?

Reglerna kring vab måste vara en av de svåraste frågorna att få ordning på när man är förälder. Vad gäller egentligen när en förälder redan är ledig – kan den andra föräldern ta hand om det sjuka barnet och vabba då? Och vad gäller som bonusförälder?

För att göra det enklare tog vi hjälp av verkliga exempel – och lät en expert från Försäkringskassan svara!

En vabbar och en är föräldraledig – får man göra så?

En av de absolut vanligaste frågorna kring VAB som folk diskuterar på Familjelivs forum är om det är okej att vabba när den andra föräldern är föräldraledig. Hur är det egentligen med det? Här kommer ett exempel!

I en familj, någonstans i Sverige:

 • Pappa Anders är hemma och är föräldraledig med Ville, 1 år.

 • Mamma Pia jobbar.

 • På morgonen när de vaknar har Saga, 4 år, feber och kan inte åka till förskolan.

Kan mamma Pia vabba för Saga samtidigt som Anders är föräldraledig?

Nej. Försäkringskassan säger här att man EJ får vabba när någon av vårdnadshavarna är hemma och är föräldraledig. Det innebär att mamma Pia jobbar som det var tänkt och Saga som är sjuk får stanna hemma med pappa Anders som är föräldraledig med Ville.

Undantagsfall: Enda gången det går att ändra föräldraledighet till vab-dagar, är om ert barn ligger på sjukhus. Finns särskilda skäl så båda måste vabba, ansöker man om det hos Försäkringskassan så gör de en bedömning i det enskilda fallet.

En vabbar och en har semester – får man göra så?

Får man vabba när den andra föräldern är ledig, alltså har semester? Här är ett till exempel!

I en annan familj, någonstans i Sverige:

 • Astrid, 3 år, är på förskolan och Oskar, 8 år, är på skolan

 • Pappa Niklas är på jobbet

 • Mamma Anna har tagit semester för att äntligen ha tid att åka längdskidor hela dagen

 • På förmiddagen ringer de från både förskolan och skolan och berättar att både Astrid och Oskar spytt och omedelbart måste bli hämtade.

Kan pappa Niklas åka hem från jobbet och vabba när mamma Anna har semester?

Nej. Försäkringskassan säger här att man EJ får vabba om den andra vårdnadshavaren har semester.

Undandag: Den vårdnadshavare som har semester kan däremot byta semesterdagen mot vab – men bara om arbetsgivaren går med på det och semestern tillbringas i Sverige eller annat EU-land. Mamma Anna får alltså åka hem från skidspåret och ta hand om Astrid och Oskar på sin semesterdag, men hon kan alltid fråga sin arbetsgivare om det är okej att hon plockar bort sin semesterdag och vabbar istället. Detta är dock inget Försäkringskassan beslutar om utan det är helt upp till arbetsgivaren.

Inte okej att lämna barn på förskola under semester

Här finns även en hake som alla bör känna till. Som regel, i de flesta kommuner, är det inte tillåtet att ha sitt barn på förskolan när man har semester – även om det på vissa ställen går att ansöka om det några dagar per läsår. Detta kan ställa till en del problem när en familjemedlem exempelvis jagar älg på sin semester eller väljer att åka iväg på egen aktivitet några dagar – för barnen får då ej vara på förskolan. Barnomsorg måste lösas på annat sätt, till exempel genom att båda föräldrarna har semester vid det tillfället – eller om någon annan närstående kan hjälpa till.

Barn som går i skolan har skolplikt, men får inte vara på fritids. Men som sagt – kolla hur det ser ut i just din kommun när det gäller det här.

En vårdnadshavare vabbar och en bonusförälder har semester – får man göra så?

Och så var det det här med hur man gör om man bor i samma hushåll som sitt bonusbarn, men inte är vårdnadshavare. Här följer ytterligare ett exempel, med svar från Försäkringskassan!

I en tredje familj, någonstans i Sverige:

 • Kristina var tidigare gift med Tomas men är skilda sen 3 år. De har en 10-årig son tillsammans som heter Samuel

 • Kristina har en ny partner som hon är sambo med och som är bonusförälder till Samuel. De har ett gemensamt barn som då är Samuels halvsyskon.

 • Samuel bor lika mycket hos sin mamma och hos sin pappa

 • På en mammavecka blir Samuel sjuk och behöver vara hemma. Kristina jobbar men Samuels bonusförälder har semester

Får Kristina vabba för Samuel när bonusföräldern har semester, eller är föräldraledig för gemensamt barn med Kristina? Ja. Försäkringskassan, genom Agneta Falemar, säger här att – JA, som bonusförälder får man lov att vabba för barnet men har inte någon skyldighet att vårda barnet.

För att göra det ännu tydligare säger Agneta Falemar på Försäkringskassan så här till Familjeliv:

– Det är barnets vårdnadshavare som har föräldraansvar för barnet och med anledning av sitt föräldraansvar har en skyldighet att t.ex. vårda sitt sjuka barn. Detta under förutsättning att vårdnadshavaren bor tillsammans med barnet. Det är samma regler som gäller oavsett om vårdnadshavare och bonusförälder är sambos eller är gifta. Kristina får alltså vabba för Samuel i detta fallet även när bonusföräldern har semester eller är föräldraledig med Samuels halvsyskon.

Försäkringskassans grundregler för att få vabba

Osäker på när du faktiskt har rätt att vabba och vilka regler som gäller? Här kommer en liten guide:

Du kan få ersättning för VAB (Vård av barn)…

 • från det att barnet är 8 månader, till och med dagen innan barnet fyller 12. Det finns tillfällen när du har rätt till ersättning även om barnet är äldre eller yngre, till exempel om barnet omfattas av LSS.

 • om du stannar hemma från jobbet eller går miste om a-kassa för att du ska ta hand om ett sjukt barn

 • om du följer med barnet till läkare, barnavårdscentral, tandläkare, barn- och ungdomspsykiatri

 • om du är hemma med barnet för att den ordinarie vårdaren är sjuk

 • om du deltar i en kurs som ordnas av en sjukvårdshuvudman för att du ska lära dig att sköta ditt barn

 • om du är försäkrad i Sverige. Det är du oftast om du bor eller arbetar här.

 • om barnet bor i Sverige eller inom EU/EES eller Schweiz

Vi på Familjeliv hoppas du blev några centimeter klokare! Håll i, håll ut!